Brede steun voor gaswinning uit Waddenzee

De meerderheid in de Tweede Kamer gaat akkoord met gaswinning uit de Waddenzee, maar vraagt van het kabinet meer geld voor het milieu. Dit bleek gisteren tijdens een overleg met de ministers Dekker (VROM), Veerman (Landbouw) en Van Gennip (EZ).

De Tweede Kamer discussieerde over het standpunt dat het kabinet heeft ingenomen na het advies van de commissie-Meijer. Op grond van dat rapport vindt het kabinet het verantwoord om het gas onder de Waddenzee door de NAM te laten winnen vanaf het vasteland. Verder wordt een eind gemaakt aan de mechanische kokkelvisserij die het milieu schade toebrengt en komt er de komende 20 jaar 500 miljoen euro beschikbaar voor verbetering van de natuur.

De regeringspartijen CDA, VVD en D66 plus de fracties van SGP en ChristenUnie gaven in het overleg steun aan de plannen voor gaswinning. De risico's zijn volgens de partijen aanvaardbaar omdat uit onderzoek is gebleken dat de effecten van bodemdaling mee zullen vallen.

PvdA, GroenLinks en SP zijn tegen de winning. Kamerlid Samsom (PvdA) vroeg de voorstanders wat er precies veranderd is sinds de jaren negentig toen de hele Tweede Kamer nog weigerde akkoord te gaan met de gaswinning. ,,Drie jaar geleden hadden we het gas niet nodig, nu wel'', aldus CDA'er Atsma. Hij voegde er aan toe dat ,,niet alle geledingen in het CDA hier hetzelfde over denken''. Ook binnen de kleinste regeringspartij D66 is verdeeldheid over het standpunt, maar volgens het Kamerlid Van der Ham geeft gaswinning ,,met de hand aan de kraan'' zoals het kabinet belooft, voldoende zekerheid dat er geen ongelukken gebeuren. Hij vond het van groot belang dat er na twintig jaar stilstand ,,weer een stap wordt gezet''. Voor de winning zal nog een vergunning worden opgesteld.

De hele Kamer vindt de 500 miljoen euro van het kabinet voor de natuur te weinig. Dat moet in ieder geval 800 miljoen worden, zoals de commissie-Meijer heeft aanbevolen. Minister Dekker voelt daar nog niets voor: ,,Die 500 miljoen is een gigantisch bedrag''. Ook over het plan om een Waddenacademie op te richten voor onderzoek van en in het gebied zijn de partijen en ook het kabinet verdeeld. Minister Veerman maakte duidelijk ,,aan iets kleins'' te denken dat hooguit 30 of 40 miljoen kost en aanleunt tegen bestaande instellingen. Het debat krijgt waarschijnlijk volgende week een vervolg.