Alle korpsen politie halen prestatiedoel

Alle 26 politiekorpsen van ons land krijgen in totaal een prestatiebekostiging van 26,3 miljoen euro, omdat ze de afgesproken doelen uit de prestatiecontracten voor 2003 hebben gehaald.

Dit heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken vanmorgen bekendgemaakt. Voorzitter B. Visser van de Raad van Hoofdcommissarissen (RHC) beschouwt het als een erkenning dat de politie goed bezig is. Volgens hem is de samenleving veiliger geworden. Vorig jaar keerde minister Remkes van Binnenlandse Zaken nog 17 miljoen euro als prestatiebeloning uit aan 15 van de 26 politiekorpsen.

Remkes sloot in 2003 een landelijk convenant, waarin hij met alle korpsen afspraken maakte over de door hen te leveren prestaties tot 2006. Bij de beoordeling van de prestaties is gekeken naar het aantal verdachten dat korpsen bij het openbaar ministerie aanleverden, het aantal boetes en transacties, de tevredenheid van de burger over politieoptreden, de plannen van de korpsen om efficiënter te werken en daling van het ziekteverzuim. In dat laatste zijn alle korpsen geslaagd.

Het korps Amsterdam-Amstelland krijgt de hoogste prestatiebekostiging, 2.907.722 euro, gevolgd door Rotterdam-Rijnmond met 2.721.440 euro. Haaglanden ontvangt 2.295.279 en Utrecht 1.527.863 euro.

Het aantal boetes en staandehoudingen is met een kwart gestegen. Er is daarbij volgens Binnenlandse Zaken geen verschuiving te zien naar lichtere overtredingen. Wel richt de politie zich meer op zaken die ergernis opwekken bij burgers, zoals agressief verkeersgedrag (bumperkleven), alcoholmisbruik en gedrag dat voor overlast zorgt, zoals wildplassen.

Het totaal aantal verdachten dat de korpsen in 2003 bij het OM aanleverden is met 6,8 procent gestegen naar 233.335 verdachten. Het ging hier vooral om veelplegers, die een groot aandeel hebben in de totale criminaliteit.

Een knelpunt is dat het aantal allochtonen binnen de korpsen achterblijft. Ook is gebleken dat nog niet alle korpsen wapens van hiertoe ongecertificeerde agenten hebben ingenomen. Zij moeten Remkes hierover voor 15 november een plan van aanpak sturen.