WAO-herkeuring

In het artikel Akkoord in spoor van SER (6 november, pagina 2) staat dat de leeftijdsgrens waarboven WAO-herkeuring achterwege blijft op 25 jaar lag. Die grens lag op 55 jaar, en komt op 50 jaar.