Voorkom escalatie bij beide partijen

Indien door allochtone leerlingen op ROC's en andere opleidingen begrip wordt opgebracht voor de moord op Theo van Gogh (NRC Handelsblad, 5 november), is het meer dan tijd dat directie en docenten hen messcherp duidelijk maken, dat zij leven in landen van het vrije woord. Een van de meest fundamentele rechten die na veel strijd verworven zijn, wordt door hen niet gekend noch begrepen.

Vergeten mag niet worden dat vele moslimfundamentalisten hier vaak goed geschoold zijn. Opvallend was een vrijwel totaal ontbreken van verwijzingen naar de imams in de radioprogramma's direct na de dood van Van Gogh, terwijl bij dezen een directe oorzaak ligt van het moslimgeweld tegen andersdenkenden in de wereld. Radicale godsdienstbeleerders moeten zo snel mogelijk naar andere oorden worden verwezen om een escalatie bij alle partijen te voorkomen.

    • G. Kleis