Unilever, Dual-lever

De naam Unilever dekt de lading niet goed. De Brits-Nederlandse consumentengoederenproducent zou eigenlijk Dual-lever moeten heten.

Het concern heeft twee topmannen, die allebei evenveel zeggenschap hebben. Unilever functioneert niet zo slecht als die andere Brits-Nederlandse gigant, de Koninklijke/Shell Groep. Maar echt fantastisch gaat het ook weer niet. Dus het is goed dat het concern open lijkt te staan voor frisse antwoorden op de vraag of zijn dubbele bedrijfsstructuur verantwoordelijk is voor de tegenvallende prestaties.

Het is niet duidelijk hoe groot die openheid voor veranderingen is. Unilever wil bijvoorbeeld niet graag de indruk wekken pas over hervormingen te zijn gaan nadenken nadat Shell zijn tweeledige structuur overboord had gezet. Aan de andere kant is het vrij duidelijk dat de tijdgeest is veranderd.

Beleggers zijn wellicht bereid onhandige bedrijfsstructuren door de vingers te zien als de betrokken ondernemingen goede prestaties leveren, maar niet als de resultaten iedere glans ontberen. In het geval van Unilever moest het toekomstplan met de optimistische titel `Pad naar Groei' worden losgelaten. De omzet is in het derde kwartaal van dit jaar zelfs met 1,2 procent gedaald, zo maakte het voedings- en schoonmaakmiddelenbedrijf vorige week bekend.

Unilever heeft zijn bedrijfsstructuur in mei vereenvoudigd, door voor het eerst voor één bestuur te kiezen en een fatsoenlijke raad van commissarissen te installeren. Maar dat was een halfhartige hervormingspoging. Er werd vastgehouden aan twee aparte bedrijven – een in het Verenigd Koninkrijk en een in Nederland – met twee gelijkwaardige topmannen. Unilever heeft altijd gezegd dat deze structuur voorziet in de noodzakelijke tegenwichten. Maar het lijkt eerder een recept voor bureaucratische impasses en weinig verantwoordelijkheidsbesef.

Unilever zou profiteren van een keuze voor de gebruikelijke Angelsaksische structuur, met één topman en één voorzitter van de raad van commissarissen. Daartoe zouden de twee losse bedrijven moeten samensmelten. Nu Patrick Cescau in het zadel zit als een van de twee topmannen is er misschien eindelijk een kans op nieuwe inzichten. Hij is immers geen Brit of Nederlander, maar een Fransman.

Onder redactie van Hugo Dixon. Voor meer commentaar: zie www.breakingviews.com. Vertaling Menno Grootveld.

    • Hugo Dixon