Talmoed is zeker geen joods wetboek

In de afschuwelijke brief van de dader op de gruwelijke moord op Theo van Gogh werden verschillende talmoedbronnen aangehaald om een zogenaamd onderscheid te maken vanuit de joodse literatuur tussen joodse en niet-joodse burgers. Dit is buitengewoon smerig. Afgezien van de onjuiste vertalingen, dienen deze citaten, die bijna 2000 jaar geleden geschreven zijn, niet als een leidraad of hedendaags standpunt gezien te worden, echter alleen en uitsluitend in het beeld van de toenmalige zeer wrede overheersing van het Romeinse rijk op de joodse gemeenschap in ballingschap. Na de verwoesting van de tempel in Jeruzalem, ging het joodse volk in ballingschap en werd zij vervolgt door de brute Romeinen. Uit die periode stammen de citaten van de talmoed, die puur geschiedenis zijn. De talmoed is welliswaar de grondlegger van de joodse codex, vanwege haar vele geschriften en geschiedenis, maar zij is in geen enkel opzicht een joods wetboek. Het is dan ook verkeerd om deze oude citaten te gebruiken die puur in het licht van de toenmalige geschiedenis gezien mogen worden. Zeker als dit uit blinde haat en eigen belang gebeurt.

Het is te gruwelijk voor woorden dat in een moderne maatschappij een mens om zijn woorden, zelfs als hij niet de man van het vrije woord maar de man van beledigingen en confrontaties zou zijn geweest, vermoord wordt om zijn gedachtegoed.

    • Rabbijn P.A. Meyers