Stand van de weidevogels

Onder de titel `Huismus bedreigde vogel', weidt NRC Handelsblad van 4 november aandacht aan de dramatische achteruitgang in Nederland van diverse soorten weidevogels. Moderne landbouwmethoden zijn daaraan voor een deel debet, ofschoon nieuwe natuurgebieden ook kansen voor de vogelstand bieden, zoals terecht gemeld. Met verbazing constateerde ik echter dat in het artikel met geen woord wordt gerept over de natuurlijke bedreigingen van onze weidevogels, te weten de roek, de zilvermeeuw en de vos. Het is betreurenswaardig dat deze sterk toenemende rovers bij het natuurbeleid worden ontzien, terwijl zij juist verantwoordelijk zijn voor grote schade aan de kwetsbare stand van weidevogels. Het wordt tijd dat de jager de grutto en de tureluur te hulp komt.

    • T. Kaastra