Schoolvoorbeeld van onzindelijk denken

Geen `Gouden', maar azijnzure woorden las ik van Gerrit Komrij in zijn column van 4 november. Wat is er tegen dat autoriteiten `woede' en `machteloosheid' uiten bij de moord op Theo van Gogh en dat ook de koepelorganisaties van moslims hun afschuw uiten over deze aanslag op de vrijheid van meningsuiting? En dan al die merkwaardige beweringen die niet kloppen. Theo van Gogh is nooit op een vliegveld de mond gesnoerd. De huidige regering is niet tegen homoseksualiteit of een humane abortusregeling. Waarom een niet-bestaande link gelegd tussen de afschuwelijke wandaad jegens Van Gogh en de Nieuwe Bijbelvertaling die een week ervoor (niet dezelfde week) gepresenteerd werd? Waarom grijpt Komrij dit drama aan om te pleiten voor beperking van de vrijheid van godsdienst? Welk een schoolvoorbeeld van onzindelijk denken! Komrij is kennelijk Nederland al zo ontgroeit dat hij er niets meer van begrijpt. Van mij mag hij wegblijven, in ieder geval van de Achterpagina.

    • Henk Dikker Hupkes