Omstreden, nooit veroordeeld

De El-Tawheedmoskee is meermalen in verband gebracht met moslimextremisme. Maar de moskeevereniging is nooit veroordeeld.

De El Tawheedmoskee in de Amsterdam-West was vrijdag onderwerp van kabinetsberaad, vertelde vice-premier Zalm na de ministerraad. In de moskee in de Jan Hanzenstraat in Amsterdam-West zou de moordenaar van Theo van Gogh de man hebben ontmoet die hem in contact bracht met moslimextremisme. Binnen de regering gaan stemmen op om de moskee te sluiten, maar minister Donner van Justitie zou zich daartegen verzetten. Voor sluiting zijn verschillende strafrechtelijke veroordelingen vereist. En moskee of bestuur zijn nog nooit veroordeeld.

Onmiddellijk na de moord riepen verschillende Kamerleden dat de moskee moest worden gesloten, het bestuur vervolgd en de imam het land uitgezet. Toen daarna de inhoud van de brief bekend werd die gevonden was op het lichaam van de cineast sprak CDA-fractievoorzitter Maxime Verhagen van een ,,broeinest van terrorisme''. Het moskeebestuur wil dat Verhagen zijn woorden terugneemt. Anders stapt het naar de rechter.

Het Amsterdamse gebedshuis is niet onomstreden. Afgelopen voorjaar bleek dat de moskee het boek De weg van de islam te koop aanbood waarin onder meer wordt geadviseerd homoseksuelen van flatgebouwen te gooien. Er lopen nu gesprekken met bestuursleden en daarna zal worden besloten of het openbaar ministerie tot vervolging overgaat wegens haatzaaien.

Ook de Egyptische imam Mahmoud El Shershaby van de El-Tawheedmoskee was meermalen in opspraak. Twee jaar geleden legde het televisieprogramma Nova met een verborgen camera een preek van hem vast waarin hij anti-westerse en anti-joodse uitspraken deed. Hij zei onder meer: ,,Allah reken af met de vijanden van uw geloof. Maak hun leven tot een ondraaglijke hel.'' Hij zei ook: ,,De vrouw die zonder toestemming van haar man zijn huis verlaat, is ongehoorzaam jegens Allah en zijn profeet en verdient straf.''

Daar komt nog bij dat, toen Mahmoud El Shershaby nog bestuurslid was van de naburige islamitische basisschool As Siddieq, de Onderwijsinspectie constateerde dat de leerlingen van de moslimsschool er anti-semitische ideeën op nahielden. In een pamflet dat El Shershaby had verspreid werden `joden, dwalenden en christenen' in één adem genoemd met de verklaring: `De ongelovigen zijn brandhout voor de hel'.

De AIVD schrijft in het rapport `Saoedische invloeden in Nederland' dat de moskee een ,,onomwonden salafitische signatuur'' heeft als gevolg van ,,missie en financiering vanuit Saoedi-Arabië''. De dienst zegt ook dat vliegtuigkaper Mohammed Atta, betrokken bij de aanslagen op 11 september 2001, in de moskee een `ideologische training' heeft gevolgd.

Tot deze zomer was op adres als de moskee de stichting Al-Haramain gevestigd, een Saoedisch kapitaalkrachtig fonds dat zich formeel bezighoudt met liefdadigheid en missie. De Verenigde Staten verdenken de stichting Al-Haramain van banden met Al-Qaeda. Eerder dit jaar werden filialen van Al-Haramain in diverse landen gesloten. Het Amsterdamse Al-Haramain en Al-Tawheed deelden ook dezelfde bestuursleden, onder wie opnieuw imam El Shershaby.

Formeel heeft El-Tawheed in juni alle banden met Al-Haramain verbroken. Het openbaar ministerie gaat de rechter nu vragen Al-Haramain te ontbinden, zei minister Donner (Justitie) vorige maand. Maar erg veel verwacht de bewindsman daar niet van, want de organisatie is niet meer actief.