Niemand wordt gespaard

Alle dagen feest, alle dagen sparen.

Nederland wil graag met pensioen, en het kabinet vindt dat prima, mits iedereen daar zelf voor spaart. Nederland heeft bij pensioenfondsen (490 miljard euro; per eind 2003), bij verzekeraars (zo'n 170 miljard euro), bij beleggingsfondsen (96 miljard euro), op gewone spaarrekeningen (187 miljard euro), op deposito's (70 miljard euro) en in aandelen en obligaties (176 miljard euro) alles bij elkaar 1.189.000.000.000 opzij gelegd. Nu komen er nog meer spaarmogelijkheden.

De burger blij. De nieuwe extra besparingen zijn fiscaal aftrekbaar gemaakt. Combineer een spaaractie met een fiscale aftrekpost en Nederland komt in actie.

Om te beginnen mogen werknemers meer voor hun pensioen gaan sparen dan zij nu al doen. Met de grotere spaarpot kunnen zij straks eerder stoppen met werken.

De extra premies zijn, net als de reguliere pensioenpremies, fiscaal aftrekbaar voor de loonbelasting (werknemers) en de vennootschapsbelasting (bedrijven). De loonbelasting is, na de BTW, de belangrijkste inkomstenbron van de overheid. Voor 2005 staat een bedrag van ruim 27 miljard euro in de begroting, dat is ongeveer een kwart van de belastingopbrengsten.

Verder mogen werknemers die in het verleden (te) weinig hebben gespaard extra stortingen doen in hun pensioenpot. Ook fiscaal aftrekbaar.

Vanaf 2006 kunnen werknemers gaan sparen in hun nieuwe levenslooprekening, waarmee zij tijdelijk (zorgverlof) of definitief (vroegpensioen) kunnen stoppen met werken. Fiscaal aftrekbaar en nog een belastingvrijstelling op de koop toe als het geld wordt opgenomen.

En dan is er nog de overgangsregeling voor werknemers vanaf 55 jaar. Voor hen blijven werknemers en werkgevers nog tien jaar lang VUT-premies betalen. Dat is overigens wel een aflopende zaak. Ook deze premies zijn en blijven fiscaal aftrekbaar.

Maar ook de reguliere premies voor pensioenen gaan omhoog. PGGM, pensioenfonds van zorg en welzijn, verhoogt voor een miljoen werknemers de premies met bijna 20 procent. Het Metalektro fonds, dat voor 165.000 werknemers pensioen regelt, komt met een verhoging van 14 procent. Inderdaad: ook deze premies zijn fiscaal aftrekbaar.

Hoeveel gaat de spaarbonanza kosten? Dat hangt af van de animo onder werknemers. De prijs die werknemers betalen is loonmatiging. Ook dat drukt de groei van de belastinginkomsten, maar loonmatiging stimuleert wel de winst van bedrijven. Helaas, weer pech voor de fiscus. Het kabinet verlaagt de winstbelasting. Kunnen bedrijven ook wat meer sparen.

    • Menno Tamminga