Intimidatie

Jaren geleden werd mijn college onderbroken door twee studentes die vroegen of zij enige minuten van mijn lestijd mochten gebruiken voor het bespreken van iets heel belangrijks. Het ging namelijk om seksuele intimidatie. Dat kwam, zoals ze vertelden, overal voor, ook op ons instituut. Zij legden uit dat seksuele intimidatie meer inhield dan dubbelzinnige opmerkingen; je moest bijvoorbeeld ook denken aan het gestaar of gegluur van docenten.

Ik voelde mij steeds ongemakkelijker en was ook zichtbaar opgelucht toen ze afsloten met: ,,Zijn er verder nog vragen?''

Een blond meisje met een strak truitje stak haar vinger op en vroeg in plat Haags: ,,Ken je ook klagen als ze niet willen?''

    • Erik Jan Sint