Hulp gezocht voor troepen in Baghlan

Nederland is op zoek naar luchtsteun voor de Nederlandse troepen in de Afghaanse provincie Baghlan. Nederland trekt op 31 maart 2005 zijn Apache-helikopters terug uit Afghanistan.

De steun is nodig voor het geval de troepen zich na die datum overhaast zouden moeten terugtrekken.

Dat heeft minister Kamp (Defensie, VVD) gisteren verklaard na aankomst voor een vierdaags bezoek aan de Nederlandse eenheden in Afghanistan. Kamp bezoekt Kabul, waar hij vandaag ook een onderhoud zou hebben met de onlangs herkozen president Karzai, en in de provincie Baghlan Pol-e-Khomri, waar ongeveer 150 Nederlandse militairen in het kader van een zogeheten Provincial Reconstruction Team (PRT) gelegerd zijn. Ze pogen het gezag van de centrale regering in Kabul te versterken, onder andere ten koste van de lokale macht van de voornaamste plaatselijke krijgsheer, generaal Daoud.

Kamp meent dat Nederland niet eigenhandig hoeft te zorgen voor een vervanging van de taak die de Apaches hebben wanneer de troepen uit Pol-e-Khomri in geval van nood moeten vertrekken. De minister vindt dit een taak van de NAVO. Kamps gedachten gaan uit naar de stationering van andere helikopters van verschillende typen uit andere NAVO-landen, die tezamen dezelfde gevechtstaken en verkenningstaken zouden kunnen verzorgen die tot nu toe door de Apaches alleen worden verzorgd.

Inmiddels zijn specialisten van het Korps Commandotroepen onderweg naar Pol-e-Khomri, om de tactiek van terugtekking in noodgevallen nader te bezien. Naar verluidt kan in een noodgeval niet zonder meer worden gerekend op hulp van de Amerikanen, vooral wanneer zij in het zuiden van Afghanistan nog verwikkeld zouden zijn met de voortdurende strijd met restanten van de Taliban en andere tegenstanders van het centrale regime in Kabul.

De zes Nederlandse Apaches in Afghanistan moeten, net als de zes in Irak, in ieder geval in de lente voor onderhoud worden teruggetrokken. Het Nederlandse PRT in Pol-e-Khomri functioneert sinds 1 oktober.

Daarvoor werd op kleinere schaal soortgelijk werk in de provincie Baghlan door de Duitsers gedaan. Volgens plan functioneert de Nederlandse PRT tot 1 oktober volgend jaar, maar Kamp verklaarde in Kabul een langduriger aanwezigheid van de Nederlanders in Pol-e-Khomri geenszins te willen uitsluiten.