`Gevaar is dat mensen zich terugtrekken in de eigen groep'

Premier Balkenende over moslimextremisme:

,,Nederland is een mooi land altijd geweest wat betreft tolerantie. En dan plotseling dit soort aanslagen (in Eindhoven, red.), dat is onbestaanbaar, dat verdient ook een krachtige veroordeling. Je moet altijd de strijd aanbinden tegen extremisme, tegen radicalisering, tegen terrorisme. (...) Het gaat om strijd tegen extreme uitingen en zeker de strijd tegen geweld. Vrijheid van meningsuiting is een hoeksteen van de democratie en rechtsstaat, die moet ook altijd worden gerespecteerd. En wanneer geweld aan de orde is, dan zitten we op de foute weg. En dat moet ook krachtig worden bestreden. Het grote gevaar is dat wanneer mensen zichzelf gaan terugtrekken in de eigen groep omdat ze zich niet begrepen voelen. Precies daarom zeg ik ook: laten we met elkaar ook die dialoog aangaan. Wanneer men op een gegeven moment het gevoel heeft dat de islam niet welkom zou zijn in Nederland, wanneer dat soort gevoelens bestaan, ook bij jonge mensen, dan is het grote gevaar dat ze zich terugtrekken in de eigen groep. En om die reden zeg ik: laten we nu oppassen dat we alles over één kam scheren. Het overgrote deel van de islamitische gemeenschap wil gewoon vreedzaam en respectvol met anderen om kunnen gaan in Nederland. En degenen die zich bedienen van extremistische uitingen, die een uitvlucht zoeken in geweld, dat is niet representatief voor de hele groep. Laten we oppassen voor die zwart-wit-beelden en laten we proberen elkaar alsjeblieft vast te houden. Want een klimaat van radicalisering, van `wij' tegenover `zij', van extremisme, dat brengt een samenleving niet verder.''