Geen enkele rechter zal klager uitlachen

De Heer Ayan Tonca, voorzitter van het Contactorgaan Moslims en Overheid had er inderdaad beter aan gedaan niet naar de juristen te luisteren die hem adviseerden geen klacht tegen Theo van Gogh in te dienen naar aanleiding van diens geuite beweringen (NRC Handelsblad, 5 november).

,,Omdat Theo van Gogh waarschijnlijk niet veroordeeld zou worden.'' Dat was de reden. Maar er was dan wel een discussie ontstaan! En van geen enkele rechter heb ik ooit gehoord dat hij klagers zou uitlachen. De klagers tegen de uitingen van iman El-Moumni kregen ook niet helemaal waar ze om vroegen. Maar ze deden er wel goed aan naar de rechter te stappen. Je hoeft niet altijd bij voorbaat zeker te weten dat je gaat winnen. Er werd destijds breed over gediscussieerd en die functie kan het aanspannen van een proces ook hebben.

En daar had Mohamed B. zijn epistolaire kwaliteiten aan moeten besteden. En niet met het conspireren op smoezelige achterafkamertjes.

Helaas, ik vrees dat er een grote groep Marokkanen zich, mokkend, al helemaal van de Nederlandse maatschappij, inclusief rechtspraak heeft afgewend. Rampzalig! En jammer ook voor hun voormalige leraren die deze `uittreding' niet hebben kunnen voorkomen.

    • Adriaan Derwig