CPB: Hoge kosten sociaal akkoord

De kosten van de herziening van de prepensioenregelingen en de invoering van de levensloopregeling kunnen aanzienlijk hoger uitvallen dan het kabinet verwacht.

Volgens het Centraal Planbureau (CPB) kan uitwijkgedrag van werknemers in de benutting van mogelijkheden voor vervroegde pensionering er toe leiden dat in 2007 de kosten 630 miljoen euro hoger uitvallen, oplopend tot 1,25 miljard euro in 2011. Bij deze berekeningen heeft het CPB nog geen rekening gehouden met de details van het sociaal akkoord waarover kabinet, vakbeweging en werkgeversorganisaties afgelopen vrijdagnacht overeenstemming hebben bereikt. In dit akkoord zijn de mogelijkheden om te sparen in de levensloopregeling verruimd. Ook kunnen werknemers meer sparen voor hun ouderdomspensioen en voor hun 65ste stoppen met werken.

Volgens Kamerlid Crone (PvdA) is er sprake van een `gat van Zalm' van ruim 1,2 miljard euro in 2011.

Minister Zalm (Financiën, VVD) heeft vanmorgen bekend gemaakt dat de financiële kosten van het sociaal akkoord in 2006 364 miljoen euro bedragen, oplopend tot 639 miljoen euro in 2011. Deze bedragen gaan als extra lastenverlichting ten koste van het financieringssaldo van het Rijk. Hoe groot het bedrag precies zal zijn hangt hoofdzakelijk af van de mate waarin werknemers de komende jaren gebruik zullen maken van de nieuwe levensloopregeling.

vrede: pagina 17