Arbeidsrisico's in podiumkunsten onderschat

De arbeidsrisico's in de podiumkunsten worden door uitvoerende kunstenaars en technici beschouwd als `inherent aan het vak'. Die opvatting leidt tot onderschatting van de mogelijke gevolgen van fysieke belasting en geluidsoverlast. Dat blijkt uit een onderzoek dat is gedaan in opdracht van de sociale partners in de podiumsector en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Van de ondervraagde medewerkers in de podiumsector heeft 41 procent lichamelijke klachten. Vooral dansers, musici en technici verrichten risicovol lichamelijk werk. Het gaat daarbij om het tillen van zware lasten, werken in een belastende houding, lang achtereen zitten, repeterende bewegingen maken met armen, handen, polsen en vingers. Ruim een derde van demederwerkers in de podiumsector wordt blootgesteld aan schadelijk geluid. Bescherming van het gehoor is geen gewoonte. Slechts een op de vijf medewerkers gebruikt beschermende middelen. Uit het onderzoek blijkt ook dat beeldschermgebruik en psychosociale belasting geen risicofactoren vormen. De arbeidsrisico's leiden er niet toe dat veel podiumkunstmedewerkers in de WAO terechtkomen, zo bleek een jaar geleden uit ander onderzoek.