Wat ligt ten grondslag aan moord op Van Gogh?

De liquidatie van Theo van Gogh wordt door veel xenofoben gebruikt om hun vreemdelingenhaat te gieten in een vorm van `verdriet en medeleven'. Alles wordt op alles gezet om de moord van Theo van Gogh uit te buiten in het voordeel van de rechtse agenda. ,,Een aanslag op de vrijheid van meningsuiting'' en ,,wij pikken het niet langer'', klinkt uit veel monden.

Wat vorige week dinsdag gebeurde was de liquidatie van een cineast zonder fatsoensnormen. Iemand die lijnrecht tegenover moslims stond, opgehitst door Ayaan Hirsi Ali. Er kan geen excuus zijn voor een dergelijke wandaad, maar het juiste perspectief mag niet uit het oog worden verloren. Theo van Gogh werd niet vermoord om zijn mening zoals gesuggereerd wordt, maar om zijn krenkende scheldkanonnades.

Nu wordt gespeculeerd dat de dader lid is van een beweging die een `heilige oorlog' zou voeren in Nederland – maar dat is louter fantasie.

De AEL merkte bij het aantreden van dit kabinet dat in dit land een sfeer heerst die uitnodigt tot het ontmenselijken van moslims. Er wordt collectief wantrouwen gekweekt en de ene bevolkingsgroep wordt opgezet tegen de andere. ,,Zij willen geen deel uitmaken van de Nederlandse samenleving'', heet het. En: ,,hun loyaliteit ligt niet hier.'' In een latere fase leidt dit tot het aangrijpen van elke mogelijke gebeurtenis om deze insinuaties kracht bij te zetten, diepe angsten op te wekken en vergaande maatregelen voor te stellen. En uiteindelijk, als de gewekte angsten en de misleidingen voor voldoende steun hebben gezorgd, de groep gezien wordt als minderwaardig, achterlijk en beneden het eigen niveau, kan worden overgegaan tot misdaden.

Cruciaal voor een dergelijke ontwikkeling is een gebrek aan kennis, aangevuld met mythen en waanideeën over de desbetreffende gemeenschap. In Nederland gebeurt dit door het maatschappelijke debat te manipuleren door gebruik te maken van door de overheid gecreëerde of gedoogde islamitische/Marokkaanse vertegenwoordigers. Voorbeelden zijn FORUM, Islam&Burgerschap, de Amsterdamse wethouder Aboutaleb en het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO).

Onlangs nog is het CMO door minister Verdonk erkend als gesprekspartner. Het CMO is een initiatief van de overheid, financieel volledig afhankelijk van de overheid, in haar beleid gedicteerd door de overheid en via benoemingen samengesteld door de overheid.

Het laatste wapenfeit uit deze hoek is om de moslimgemeenschap onder dwang `verantwoordelijkheid' te laten nemen en afkeer te uiten over misdaden, zoals de moord op Theo van Gogh. Afkeer, niet vanuit morele en ethische overwegingen, maar vanuit een positie die suggereert dat er enige verantwoordelijkheid en schuld bij de islamitische gemeenschap ligt. Als niet-moslims het niet vanzelfsprekend vinden dat wij een dergelijke daad afkeuren, betekent dat dat wij ons al bevinden in een vergaande fase van de ontmenselijking van onze gemeenschap. Het zaad van racisme heeft dan stevig wortel geschoten in het denken. Afgelopen dagen hebben zich al verschillende anti-islamitische incidenten voorgedaan. In tegenstelling tot incidenten waarbij Marokkanen een mogelijke rol spelen wordt er alles aan gedaan om ze in de doofpot te stoppen. De AEL registreert meldingen van moslimhaat en moslimdiscriminatie. Er is sprake van een aanzienlijke stijging van islamfobische incidenten en moslimdiscriminatie.

Een belangrijk islamitisch principe is dat een situatie nooit zal veranderen als je jezelf niet eerst verandert. Voor de moslims in Nederland geldt dat zij in deze erbarmelijke omstandigheden zullen blijven verkeren als zij hun verantwoordelijkheid niet nemen. De reden dat moslims overkomt wat ze overkomt, is dat zich zwak opstellen. De slappe en afwachtende houding, het gebrek aan burgerschapsbesef, het gebrek aan democratisch gekozen besturen van moskeeën en zelforganisaties, een verminkt zelfbeeld en de waan dat een holle term als integratie hen vooruit kan helpen. Als de hand in eigen boezem gestoken moet worden dan is het op deze vlakken waar moslims in rap tempo aan moeten werken.

Nabil Marmouch is voorzitter van AEL Nederland.

    • Nabil Marmouch