Vlaams Blok: mildere toon

Het extreem-rechtse Vlaams Blok heeft zijn standpunten tegen vreemdelingen afgezwakt. Dit blijkt uit de nieuwe beginselverklaring die de partij dit weekeinde heeft aanvaard.

De partij loopt hiermee vooruit op de morgen verwachte veroordeling wegens racisme in hoger beroep door het Hof van Cassatie.

Het Vlaams Blok, dat in peilingen op het ogenblik de grootste Vlaamse partij is, wil met de gematigder beginselverklaring ook proberen zijn isolement in het openbaar bestuur te doorbreken. Tot dusver worden partijleden van deelname aan coalities uitgesloten door een zogenoemd cordon sanitaire van de andere partijen.

In de nieuwe verklaring dringt de partij niet langer aan op de uitzetting van de ,,overgrote meerderheid van niet-Europese gastarbeiders'' naar eigen land, zoals in de grondbeginselen van 1977 (`Oranje Boekje') werd bepleit. Op basis van dit uitgangspunt publiceerde het Vlaams Blok in de jaren negentig een `70-puntenplan' met concrete maatregelen.

In de nieuwe verklaring wordt van vreemdelingen gevraagd dat ze ,,de wetten respecteren'' en ,,zich aanpassen aan onze cultuur, onze normen en waarden, onze leefgewoonten en aan principes zoals de scheiding van kerk en staat, de democratie, de vrije meningsuiting en de gelijkwaardigheid tussen man en vrouw''. Voor vreemdelingen die dit afwijzen, moet ,,een terugkeerpolitiek worden ontwikkeld''.

De rechten van de mens en de hieraan verbonden vrijheden worden in de nieuwe beginselverklaring aanvaard. De steun aan het intussen gevallen Zuid-Afrikaanse apartheidsregime is geschrapt. De Vlaamse onafhankelijkheid blijft een belangrijk beginsel, maar politieke wensen over een `federatie' met Nederland en een `verovering' van Brussel zijn geschrapt. Ook is het Blok niet langer voorstander van dienstplicht.

Voorzitter Frank Vanhecke van het Vlaams Blok sprak dit weekeinde van de noodzaak van ,,assimilatie'' van buitenlanders. Partijprominent Filip Dewinter zei op de Vlaamse tv dat moslimvrouwen die hoofddoekjes dragen niet geïntegreerd zijn en het land zouden moeten verlaten.

Vanhecke zei dat het Vlaams Blok na een bevestiging in cassatie van de veroordeling wegens racisme onder een nieuwe naam zal verdergaan. Al komend weekeinde zou die naam worden vastgesteld. In de media doet Vlaams Belang als alternatief de ronde.