Opgetogenheid na sociaal akkoord

De reacties op het sociaal akkoord, dat de sociale partners vrijdagnacht sloten met het kabinet, zijn opgetogen. Verschillende partijen zijn het evenwel niet met elkaar eens over de vraag of er daadwerkelijk veel is veranderd in de kabinetsplannen.

De fracties van PvdA, GroenLinks en de SP in de Tweede Kamer concluderen dat de vakbonden gewonnen hebben. Volgens fractievoorzitter Halsema (GroenLinks) zijn de vakbonden erin geslaagd ,,de maximaal haalbare verbeteringen aan te brengen in het kabinetsbeleid''.

De fracties van de coalitiepartijen CDA, VVD en D66 in de Kamer denken dat het kabinet op grond van het akkoord zijn geplande hervormingen kan uitvoeren. ,,De Waal heeft nu zijn handtekening gezet onder de nieuwe WAO waarin herkeuringen plaatsvinden en het verhogen van de `spilleeftijd' voor pensioenen naar 65 jaar'', zegt het Kamerlid Verburg (CDA).

Volgens haar collega De Vries (VVD) is er op hoofdlijnen niets wezenlijks veranderd aan het kabinetsbeleid. Ook Verburg meent dat het akkoord ,,de vernieuwing brengt die nodig is'' in de sociale zekerheid. Ze meent dat de fundamenten van het kabinetsbeleid met dit akkoord niet worden aangetast.

Een van de belangrijke discussiepunten van de afgelopen weken ging over de levensloopregeling. Vakcentralevoorzitters De Waal (FNV) en Terpstra (CNV) presenteerden de veranderingen hierin als een forse winst van de vakbonden. Werknemers mogen ruim twee jaar loon opsparen om later op te nemen, terwijl dit eerder een maximum van anderhalf jaar was.

De Vries denkt dat deze verlenging nauwelijks verschil maakt. ,,De levensloopregeling is enigszins opgerekt, maar is dat geen fopspeen?'' Volgens De Vries moeten mensen het geld dat ze extra mogen sparen namelijk zelf betalen. ,,Wie kan dat geld missen?''

De Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen en PGGM, het pensioenfonds voor zorg en welzijn, zijn positief, maar willen wel dat de pensioenregeling later ingaat: begin 2008 in plaats van begin 2006.

Vakbond De Unie is kritisch. Voorzitter J. Teuwen spreekt van een ,,teleurstellende onbalans''. Hij is tevreden over de afspraken over de WAO, maar minder over die over de levensloopregeling, die hij onduidelijk vindt, en de WW.