`Noordpool snel veel warmer'

De stijging van de temperatuur gaat op de Noordpool twee keer zo snel als elders op de wereld. Dat concludeert de Arctic Climate Impact Assessment (ACIA), een organisatie van wetenschappers uit de VS, Canada, Rusland en de Scandinavische landen die onderzoek doen op de Noordpool. Op grond van vooral statistisch onderzoek menen de wetenschappers in een vandaag gepubliceerd rapport dat de temperatuur op de Noordpool de komende honderd jaar met 4 tot 7 graden Celsius zou kunnen stijgen. Een dergelijke verandering in het klimaat zou een ernstige verstoring betekenen voor het leven van mensen in het arctische gebied, en voor de flora en fauna.

Nu al hebben de ongeveer 4 miljoen bewoners van het gebied te kampen met grote problemen. Door het smelten van de permafrost, vooral in Siberië, dreigen gebouwen in te storten. Ook oliepijpleidingen, wegen en landingsbanen op vliegvelden in dat gebied lopen gevaar.

De temperatuurstijging heeft ook voordelen. Zo wordt het eenvoudiger om in het gebied te vissen, nemen de mogelijkheden voor olie- en gaswinning toe en wordt de noordelijke scheepvaartroute toegangelijker. Maar daar staan volgens de onderzoekers grote nadelen tegenover. Als er in de zomer te weinig poolijs is, verdwijnt het leefgebied van de ijsbeer. Ook lemmingen, rendieren en de sneeuwuil krijgen het moeilijk. Volgens de onderzoekers in de hoeveelheid ijs de afgelopen dertig jaar al met 15 tot 20 procent afgenomen.

Volgens de onderzoekers is de klimaatverandering voornamelijk een gevolg van het gebruik van fossiele brandstoffen in auto's en energiecentrales. Ze beschouwen de veranderingen op de Noordpool als een indicator voor veranderingen elders op de wereld.

Eind van de maand komen de ministers van Buitenlandse Zaken van de betrokken landen bijeen in IJsland. De meeste landen vinden dat de Verenigde Staten te weinig doen om het probleem aan te pakken. Volgens de wetenschappers is een deel van de klimaatveranderingen inmiddels onontkoombaar, maar ,,veel langetermijngevolgen zouden beperkt kunnen worden door de uitstoot van broeikasgassen deze eeuw te verminderen''.