Nieuwe raad voor Wadden

In maart volgend jaar wordt een Waddenraad geïnstalleerd, die bestaat uit negentien raadsleden van de gemeenten Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog.

De eilandenraad zal vergaderen over gemeenschappelijke kwesties. Dit is dit weekend bekendgeworden op een conferentie op Terschelling. Door het instellen van de raad moet enerzijds de dienstverlening en service aan de burgers vergroot worden en anderzijds moet er gezamenlijk in Den Haag aandacht gevraagd worden voor specifieke eilander problematiek. ,,De bestuurlijke slagkracht wordt groter als je samenwerkt'', zegt secretaris J.J.W. Leroux van het Overleg Orgaan Waddeneilanden (OOW), waarbinnen de vijf eilanden al sinds de jaren tachtig samenwerken. ,,Eilanden hebben kleine secretarieën; is er iemand ziek dan zit je al gauw met de handen in het haar.''

Samenbundeling van kennis moet leiden tot vergroting van deskundigheid, bijvoorbeeld op het gebied van de Vogel- en Habitatrichtlijn. Volgens Leroux zijn er diverse onderwerpen op de eilanden die bij het rijk aandacht verdienen, zoals ambulances, openbaar vervoer en de OV-jaarkaart. De nieuwe raad zal bestaan uit vijf raadsleden van Texel en Terschelling, vier van Ameland en drie van Vlieland en Schiermonnikoog. De gemeenteraden bepalen zelf wie er afgevaardigd wordt. Doel is om twee keer per jaar, en in de toekomst vier keer per jaar, bijeen te komen. Minister Remkes van Binnenlandse Zaken installeert de eilandenraad op 14 maart.