`Collegegeld moet zes jaar laag blijven'

De universiteiten gaan niet akkoord met de plannen van staatssecretaris Rutte (Onderwijs, VVD) voor een nieuwe financiering van het hoger onderwijs. Struikelblok is het aantal jaren dat studenten collegeld tegen laag tarief betalen.

Rutte wil studenten een beperkte periode laten studeren tegen betaling van het wettelijke collegegeld van 1.476 euro. Daarna kunnen instellingen de hoogte van het collegegeld zelf bepalen. Naar verwachting zal dat dan oplopen van 6.500 tot 15.000 euro per jaar. Rutte wil het recht op laag collegegeld beperken tot een studieduur van 5,5 jaar. De universiteiten eisen een periode van zes jaar.

Dat blijkt uit een brief die Ed d'Hondt, voorzitter van de universitaire brancheorganisatie VSNU, op 2 november aan Rutte heeft gestuurd. In de brief schrijft d'Hondt dat aan een van de elf voorwaarden om de plannen voor de universiteiten acceptabel te maken niet is voldaan in Rutte's laatste plan.

Volgens Rutte's voorstel heeft een student recht op één jaar extra collegegeld voor zijn bacheloropleiding en een half jaar voor zijn masteropleiding. Omdat de nominale studieduur van bachelors drie jaar is en van de meeste masters één jaar, betekent dit in totaal 5,5 jaar. Wie dan nog niet klaar is, gaat veel meer betalen. De maatregel moet prikkelen om sneller te studeren.

De universiteiten willen dat studenten twee jaar uitloop krijgen op hun nominale studieduur: één jaar bij de bachelor en één jaar bij de master. Bij eenjarige masters betekent dit in totaal zes jaar collegegeld naar laag tarief. Over het ontbrekende halve jaar recht op laag collegegeld schrijft d'Hondt: ,,Dat is voor ons niet hanteerbaar en vormt voor ons een breekpunt. Het zal leiden tot hogere uitval, risicomijdend studentengedrag, en met name uitval in studies, die voor de samenleving van actueel bijzondere betekenis zijn (bèta en techniek).''. Alleen als de Tweede Kamer alsnog besluit tot een half jaar langer wettelijk collegegeld, zullen de universiteiten akkoord gaan met Rutte's plannen.

Een andere voorwaarde van de universiteiten is dat zij ,,ter verbetering van het rendement de gelegenheid krijgen om evident niet functionerende studenten te verwijderen''. Volgens de VSNU verwijst dit naar de toenemende praktijk van het bindend studieadvies, waarbij studenten die onvoldoende studiepunten halen de opleiding moeten verlaten. De VSNU wil een formele erkenning van Rutte dat dit is toegestaan.

    • Mark Duursma