Bush blijft verbod homohuwelijk najagen

President Bush zal in zijn tweede ambtstermijn `absoluut' een verbod op het homohuwelijk in de Amerikaanse grondwet nastreven. De herkozen president blijft een verklaard tegenstander van het Kyoto-verdrag dat het broeikasteffect aanpakt.

Karl Rove, de politiek adviseur van Bush, zei zondag in diverse tv-gesprekken dat een grondwettelijk amendement dat het huwelijk definieert als een verbond tussen een man en een vrouw opnieuw een prioriteit is. Een dergelijk amendement sneuvelde dit voorjaar in het Congres, maar amendementen van dezelfde strekking werden dinsdag met ruime meerderheden aangenomen in elf staten.

,,Vijfduizend jaar menselijke geschiedenis mag niet worden tenietgedaan door de daden van een paar linkse rechters of een paar plaatselijke politici'', zei Rove.

De man die wordt gezien als de strateeg achter Bush' verkiezingsoverwinning ontkende dat Bush eventuele nieuwe rechters in het hoogste gerechtshof zou selecteren op basis van hun (afwijzende) abortusstandpunt. De president zou uitkijken naar `onpartijdige scheidsrechters die de grondwet strikt uitleggen'.

Bush heeft zich eerder wel eens laten ontvallen dat, bij de benoeming van nieuwe leden van het Supreme Court, de rechters Scalia en Thomas hem tot voorbeeld zijn. Deze twee rechters zijn de meest conservatieve in het negenkoppige Hof.

Over de eventuele opvolging van de president van het hof, William Rehnquist die lijdt aan schildklierkanker, is intussen een rel ontstaan. De net herkozen Republikeinse senator voor Pennsylvania, Arlen Specter, trok uitlatingen in waarmee hij de president had ontraden kandidaten voor te stellen die het bestaande recht op abortus zouden ondermijnen.

Anti-abortusgroepen die de herverkiezing van de president hebben gesteund, eisen dat Specter geen voorzitter van de senaatscommissie voor juridische zaken wordt. Hij staat wegens zijn leeftijd op de nominatie voor die procedureel belangrijke post. Karl Rove zei gisteren dat Specter intussen had beloofd iedere kandidaat aan de Senaat ter goedkeuring te zullen voordragen. ,,De senator is een man van zijn woord. Daar rekenen we op'', sprak de afgezant van de president enigszins dreigend.

Bush blijft een verklaard tegenstander van het Kyoto-protocol over het terugdringen van broeikasgassen. Dat hebben zijn topadviseurs gezegd. In het begin van zijn eerste ambtstermijn verwierp Bush het milieuverdrag. Hij ontkende destijds dat de wetenschappelijke inzichten eenduidig waren. Intussen hebben 300 wetenschappers verzekerd dat de poolgebieden steeds warmer worden door menselijk gedrag. Vorige week tekende de Russische president Poetin het verdrag, dat daardoor in 2005 in werking zal treden zonder Amerikaanse deelname. De VS zijn verantwoordelijk voor ruim eenderde van de uitstoot van broeikasgassen.

Bush vreest dat ratificatie van Kyoto zou leiden tot het vertrek van vervuilende bedrijven naar ontwikkelingslanden, die door Kyoto ongemoeid worden gelaten. De Amerikaanse regering heeft becijferd dat `Kyoto' de VS 400 miljard dollar zou kosten.

Volgens James Connaughton, voorzitter van de milieucommissie van het Witte Huis, weigert Bush een verdrag te tekenen dat ook maar één Amerikaanse baan kost; laat staan een verdrag als dat van Kyoto dat volgens de VS vijf miljoen banen zou hebben gekost bij inwerkingtreding. Ook minister van Milieuzaken Mike Leavitt noemde Kyoto ,,een slecht verdrag voor de VS''.