`Andere rechters Lichtend Pad'

De Peruaanse president Alejandro Toledo wil nieuwe rechters in het proces tegen de leider van de rebellenbeweging Lichtend Pad. Hij verklaarde dit na de chaotisch verlopen eerste zittingsdag van het openbare proces. Abimael Guzmán en zes medeverdachten maakten vrijdag tijdens de zitting zoveel tumult dat de rechter het proces voor een week schorste. Toledo wil rechters met meer ,,gezag'' om te voorkomen dat de zittingen uitlopen op ,,propagandavoorstellingen'' voor Guzmán.

,,Ik kan niet onverschillig blijven na dit beschamende spektakel met in de hoofdrol terroristenleiders, die de juridische macht tarten en de herinneringen van het Peruaanse volk beledigen'', aldus Toledo zaterdag in een korte, maar felle toespraak op de Peruaanse televisie.

Toen Guzmán vrijdag voor een speciale terrorisme-rechtbank verscheen, had het Peruaanse volk hem al twaalf jaar niet gezien. Nadat hij in september 1992 gekooid en in een zwart-wit gestreept gevangenispak aan het publiek was getoond, kreeg hij achter gesloten deuren een militair proces en verdween hij voor het leven achter de tralies. Maar omdat dit proces in januari 2003 ongrondwettelijk werd verklaard kreeg Guzmán een nieuw, civiel en openbaar proces.

De beklaagden maakten van de komst van de nationale en internationale pers gebruik om luidruchtig opnieuw de ideologie uit te dragen, op basis waarvan ze in de jaren tachtig en negentig terroristische acties uitvoerden. Met de rechtervuist in de lucht scandeerden ze: ,,Leve het marxisme-leninisme-maoïsme!''. De rechter gebood hen stil te zijn en toen daar geen gehoor aan werd gegeven, vroeg hij de journalisten van de audiovisuele media de rechtszaal te verlaten. De chaos was toen al zo groot, dat de rechter besloot de rechtszaak voor een week uit te stellen.

De leider van de grootste oppositiepartij plaatste meteen kanttekeningen bij de opmerking van Toledo, omdat het vervangen van rechters tijdens een lopend proces volgens hem onwettig is.

Het proces was reeds omstreden, omdat Justitie een verkeerde strategie zou volgen, waardoor Guzmán op vrije voeten zou kunnen komen. De critici van het openbaar ministerie zijn bang dat Guzmán bij het Inter-Amerikaans Hof voor de Rechten van de Mens (CIDH) met succes beroep kan aantekenen tegen de Peruaanse definitie van terrorisme.

De oppositie bekritiseerde Toledo's uitspraak ook, omdat de presidentiële inmenging voor het CIDH nu als een extra argument zou kunnen dienen om Guzmáns proces ongeldig te verklaren.