Amnesty vraagt betrokken moslims te oordelen over film (Gerectificeerd)

Het personeel van het opvangcentrum voor mishandelde vrouwen in de Marokkaanse stad Casablanca, vertelt Amnesty International-medewerker Nicolien Zuijdgeest, was geschokt nadat ze de film Submission hadden bekeken. Ze waren zo geshockeerd dat de mishandelde Marokkaanse vrouwen de korte film niet mochten zien. ,,Het personeel vond de inhoud te schokkend voor hun doelgroep. Ze waren bang dat de vrouwen na het zien van Submission het vertrouwen in hun centrum zouden verliezen. En ze zeiden ook dat veel vrouwen zich niet zouden herkennen in Submission: de vrouwen in hun centrum leggen geen verband tussen huiselijk geweld en hun islam.'

Het relaas van de Amnesty-medewerker staat in het nog niet verschenen decembernummer van het Amnesty-blad Wordt Vervolgd. Hoofdredacteur Willem Offenbeek vroeg correspondenten in verschillende moslimlanden Submission te laten zien aan islamitische hoogleraren, moslims die verstand hebben van film en hulpverleners die te maken hebben met vrouwenmishandeling in de betrokken landen. Hoe reageren hoogopgeleide moslims op de aanklacht van Hirsi Ali en Van Gogh tegen vrouwenmishandeling waartoe de koran aanspoort? Behalve met het personeel van het centrum, sprak Zuijdgeest ook met een Marokkaanse psycholoog en de Marokaanse sociologe Soumaya Naamane-Guessous. Alle geïnterviewden waren geschokt en allemaal oordeelden ze dat de film zijn doel voorbij schiet.

Hun eerste bezwaar, ook de reden waarom ze geschokt waren gaat over de vorm: waarom tonen Van Gogh en Hirsi Ali de blote vrouwenlichamen met gekalligrafeerde koranteksten erop? De hoofdrolspeelster is gekleed in een doorzichtige sluier. Ze toont Allah de gevolgen van de voorschriften uit de koran die gekalligrafeerd staan op haar blote lijf, terwijl ze in een moskee haar liefde bezingt aan Allah.

Zuijdgeest: ,,Deze filmbeelden shockeren moslims in de eerste plaats. Bovendien is hun lichaam maandelijks onrein, dat mag niet in verband worden gebracht worden met de koran.'

En het tweede inhoudelijk bezwaar komt erop neer, dat de vrouwen en de wetenschappers geen direct verband zien tussen islam en geweld. ,,Naamane-Guessous ziet veel meer een verband tussen de patriarchale samenlevingsvorm en de vrouwenonderdrukking. In Spanje en Portugal, christelijke landen, worden vrouwen ook massaal mishandeld door hun mannen.'

Rectificatie

Amnesty

In het artikel Amnesty vraagt betrokken moslims te oordelen over film (8 november, pagina 7) wordt Nicolien Zuijdgeest medewerker genoemd van Amnesty International. Zij is journalist en werkt freelance voor het Amnesty-blad Wordt Vervolgd. De hoofdredacteur ervan heet Willem Offenberg, niet Offenbeek.