Wilders bedreigd met gelijke tekst

De auteur van het pamflet dat de 26-jarige verdachte Mohammed B. achterliet op het lichaam van Theo van Gogh heeft eerder twee soortgelijke brieven geschreven. In een daarvan wordt het Tweede-Kamerlid Geert Wilders met de dood bedreigd. Dat document werd gepubliceerd op de website www.Marokko.nl, maar is inmiddels verwijderd.

Het kabinet heeft gisteravond bij monde van vice-premier Zalm ,,de oorlog'' verklaard aan het moslimextremisme. Zalm kondigde aan dat de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst zal worden uitgebreid, waarbij ,,geld geen rol speelt''. Het kabinet wil ook bekijken of de wetgeving voldoende voor het bestrijden van moslimextremisme. Zo moet het mogelijk worden moslimextremisten met een dubbele nationaliteit het Nederlandse paspoort te ontnemen. De 26-jarige Mohammed B. heeft zowel de Nederlandse als Marokkaanse nationaliteit.

Afgelopen donderdag maakten de ministers Donner (Justitie) en Remkes (Binnenlandse Zaken) de inhoud van de brief op het lichaam van Van Gogh openbaar. In dat pamflet, met de titel ,,Open brief aan Hirshi Ali'' , wordt de dood van het VVD-Kamerlid Ayaan Hirsi Ali aangekondigd. Het vijf pagina's tellende document is ondertekend met `Saifu Deen alMuwahhied', Arabisch voor: zwaard van de Heer.

Naar nu blijkt heeft Saifu Deen eerder dit jaar op internet andere documenten gepubliceerd. Eén daarvan is gericht aan ,,de smerige poot'' Geert Wilders. De brief blijkt een reactie op het voorstel van het toenmalige VVD-Kamerlid in februari van dit jaar, om radicale imams de Nederlandse nationaliteit te ontnemen en terug te sturen naar het land van herkomst. ,,Nadat ik je laatste uitspraken in de krant had gelezen'', schrijft `Saifu Deen', ,,voelde ik een enorme drang om je de volgende brief te schrijven.'' Daarna beschrijft `Saifu Deen' hoe de koran ,,het vernietigende einde'' van Wilders en zijn ,,soort'' voorspelt. ,,Het is slechts een kwestie van tijd voordat Allah zijn belofte aan zijn dienaren waar maakt'', aldus de schrijver: ,,Wilders, moge Allah je vernietigen!''

[Vervolg SAIFU DEEN: pagina 3]

SAIFU DEEN

'Zet fout recht nu u nog een ziel hebt'

[vervolg van pagina 1]

De open brief aan Wilders vertoont grote overeenkomsten met de brief aan Hirsi Ali die Mohammed B. met een mes op het lichaam van Gogh achterliet. Wilders, die al enige tijd extra werd beveiligd, overnacht inmiddels op een geheime plaats ergens in Nederland. De publieke steun voor het Kamerlid Wilders is de afgelopen week meer dan verdubbeld, bleek uit de wekelijkse peiling van het tv-programma Nova. Als er nu verkiezingen worden gehouden, komt de conservatieve oud-VVD'er uit op zeven zetels.

Behalve de `open brieven' aan Wilders en Hirsi Ali circuleert op internet een derde document dat is ondertekend met `Saifu Deen alMuwahhied'. De brief werd op 7 september `gepost' op het MSN-Forum `Nederlandsemoslimsdeenigeechte'. Het schrijven, ,,een open brief aan de liegende aalim (schriftgeleerden, red.) en imam'' is gericht tegen álle voorgangers van de ,,islamitische ummah'', de moslimwereldgemeenschap. Volgens de auteur liegen de voorgangers de gelovigen voor over de ware islam. ,,Zolang u nog een ziel heeft'', stelt de auteur, ,,en de doodsroggel uw keel nog niet heeft bereikt (...) heeft u nog de tijd uw fouten recht te zetten.'' Eenzelfde ultimatum wordt ook gehanteerd in de dreigbrief aan Hirsi Ali op het lijk van Van Gogh: ,,Deze brief, is Isha Allah (als God het wil, red.) een poging uw kwaad voor eens en altijd het zwijgen te doen opleggen.''

www.nrc.nl tekst dreigbrief aan Wilders

Moord Van Gogh

Pagina 3

Grenzen aan tolerantie

Geen toverformule

Pagina 5

Marokkanen in Spanje

Bijlage Opinie & Debat

Paul Scheffer

Webcongres

Hoofdartikel

Bas Heijne

Citaten van de week

Zaterdags Bijvoegsel

Hoe viel de film?

Van Goghs meningen

Bijlage W&O

De psyche van de terrorist

Bijlage Leven &cetera

Een sms van Theo

De vrienden van Theo

    • Jaco Alberts
    • Steven Derix