Val burgemeester kan leiden tot vertrek college

Na een tussentijds vertrek van een rechtstreeks door de bevolking gekozen burgemeester wordt het mogelijk ook de wethouders te vervangen. Het kabinet komt met deze wijziging in het wetsvoorstel over de gekozen burgemeester na kritiek van de Raad van State. In de visie van het kabinet verdwijnt de benoemde burgemeester om plaats te maken voor een `lokale regeringsleider', die als een formateur de wethouders voor benoeming voordraagt bij de gemeenteraad. Ook kan de burgemeester de raad voorstellen een wethouder te ontslaan. Als een gemeenteraad vindt dat een onwerkbare verhouding is ontstaan met de burgemeester, kan die in het uiterste geval de burgemeester ontslaan. Daarvoor is dan wel een meerderheid van tweederde nodig. Het kabinet stemde gisteren in met het gewijzigde wetsvoorstel van minister De Graaf (Bestuurlijke Vernieuwing), maar de Tweede Kamer moet volgende week nog stemmen over het schrappen uit de grondwet van de benoemde burgemeester. De PvdA dreigt tegen te stemmen.