Slopen werkt armoede weg

Huizen slopen is een manier om sociale achterstanden weg te werken. Gemeenten proberen de bevolkingssamenstelling te veranderen van wijken of buurten met veel werklozen, allochtonen en laaggeschoolden. Een methode om dit te doen is goedkope huizen te slopen, en deze te vervangen door duurdere nieuwbouw. In Nederland wordt dit beleid sinds enige jaren op grote schaal toegepast. Rotterdam is er het actiefst mee. In 2003 is daar de totale woningvoorraad zelfs afgenomen. In totaal werden daar dat jaar 2.811 huizen gesloopt – dat is 1 procent van alle woningen in die stad. Voor een groot deel gaat het om naoorlogse portiekwoningen waar koopwoningen voor in de plaats komen. Hierbij is de gedachte, dat een woningeigenaar beter voor zijn omgeving zorgt dan een huurder, wat goed is voor een wijk. Ook in Frankrijk worden veel huizen gesloopt, bijvoorbeeld in de beruchte banlieux, vaak Bijlmer-achtige voorsteden bij de grote steden. Ook in Ierland, vooral rondom Dublin, lopen dergelijke projecten.