`Radicale elementen de kop indrukken'

Als mensen met een beroep op een heilig boek anderen gaan afslachten, dan moet de overheid ingrijpen, stelt CDA-fractievoorzitter Máxime Verhagen.

,,Dat is toch echt de omgekeerde wereld.'' CDA-fractievoorzitter Máxime Verhagen heeft er geen goed woord voor over. Feit dat het bestuur van de El Tawheed moskee in Amsterdam hém nu verwijt mensen bang te maken en vanwege zijn stelling dat de moskee moet worden gesloten, deert hem niet. ,,Er moet een strafrechtelijk onderzoek naar die moskee gedaan worden. De El Tawheed wordt gefinancierd met terrorismegeld en er is daar een geschiedenis van oproepen tot geweld en radicalisme'', zegt Verhagen. Hij maakt zich grote zorgen over het klimaat in Nederland. ,,Blijkbaar zijn er groepen in Nederland die zo geradicaliseerd zijn dat ze mensen afslachten.''

Het kabinet heeft gisteren een aantal voorstellen gedaan om radicaal moslimextremisme aan te pakken. Gaan die ver genoeg?

,,De kern is dat je moet optreden als er een grens wordt overschreden. Onder het mom van tolerantie en verdraagzaamheid is te lang geaarzeld om radicaal extremisme aan te pakken. Ik heb al in april, naar aanleiding van de aanslagen in Madrid gezegd: veiligheid moet boven privacy gaan.''

Maar dat was al in april. Is er sindsdien genoeg gebeurt om dit soort zaken te voorkomen?

,,Het kabinet is nog bezig. Ik heb toen ook gezegd: We moeten naar een weerbare democratie. Kijk eens naar hoe er in Duitsland gewerkt wordt. Om de grondrechten van onze rechtstaat te kunnen behouden, moet je bij misbruik van die grondrechten ze tijdelijk of permanent af kunnen nemen. Als binnen de vrijheid van godsdienst er instituten worden opgericht om die vrijheid af te nemen en om aan te zetten tot haat, dan is er een grens gepasseerd. Dan mag je mensen of instanties die grondrechten afnemen, zoals de El Tawheed moskee. Dat moet goed onderzocht worden.''

In hoeverre mag een overheid ingrijpen in de godsdienstbeleving van mensen?

,,Het probleem is niet de godsdienstbeleving an sich. Er is niets mis met de Bijbel, of de Koran, of kerken en moskeeën. Dat zijn elementen in onze samenleving die bij kunnen dragen aan gemeenschappelijke normen en waarden. Als er echter mensen zijn die met een beroep op die heilige boeken andere mensen gaan afslachten, dan ligt daar een taak voor de overheid. Juist om de meerderheid in staat te stellen het grondrecht van de vrijheid van godsdienst te kunnen blijven genieten, moet je optreden tegen uitwassen.''

VVD-fractievoorzitter Van Aartsen zegt dat de overheid kritiek op de Koran zou moeten stimuleren. Geldt dat wat u betreft ook voor de Bijbel?

,,Zeker, in een open samenleving moet je altijd kritiek en discussie kunnen hebben. Je hoort wel eens mensen die zeggen: kijk eens wat er in de Bijbel staat, dat kan toch niet. Maar denk maar niet dat er in kerken gezegd wordt: slacht ze af, dood ze. Het boek is het probleem niet, het gaat erom wat mensen op basis daarvan doen.''

Draagt de manier waarop iemand als Hirsi Ali de discussie voert bij aan eenheid, of polariseert die juist?

,,Ik voer het debat op een andere manier, maar ik vind niet dat een discussie, hoe je hem ook voert, uiteindelijk mag leiden tot een moordaanslag of een doodsbedreiging zoals nu bij Hirsi Ali gebeurd is. Er is een verschil tussen kritiek hebben op ontwikkelingen en religieuze onverdraagzaamheid. Je moet radicale elementen de kop indrukken, dat is beter dan tweespalt zaaien. Dus als kinderen in de Amsterdamse Diamantbuurt een gezin wegpesten, moet je dat niet vergoelijken. Juist daar ligt een taak voor de overheid en voor scholen en religieuze instellingen om daar wat aan te doen. We moeten allemaal onze eigen verantwoordelijkheden nemen, we zijn lang genoeg te tolerant geweest.''

    • Egbert Kalse