Pamflet product uit de polder

Koranvertaler Leemhuis las de bedreigingen aan Hirsi Ali en Wilders: ,,Het is beangstigend hoe Nederlands de tekst is.''

De eerste keer dat koranvertaler Fred Leemhuis de brieven doorlas die de verdachte van de moord op Theo van Gogh heeft achtergelaten, moest hij lachen – ,,ik zeg het maar eerlijk''. De Engels-Nederlandse vertaling, de woordkeus en de afscheidsbrief waren ,,zo aandoenlijk'' in vergelijking met hard core fundamentalistenlectuur uit het Midden-Oosten.

Maar de tweede keer dat Leemhuis de brieven las was hij verbijsterd. ,,Ik begreep toen dat de afscheidsbrief geschreven was door een Hollandse polderjongen. Iemand die met vlag en wimpel voor zijn inburgeringscursus zou zijn geslaagd. Iemand die zijn testament heeft geschreven op een manier zoals wij Sinterklaasrijmpjes maken. En dan realiseer je je dat het niet iemand is die tot de `zij' behoort. Het is iemand die onderdeel uitmaakt van onze gemeenschap, die door en door Nederlands is.''

Fred Leemhuis verblijft drie maanden per jaar in het Midden-Oosten en leest als arabist van de Rijksuniversiteit Groningen regelmatig jihadlectuur op internet. Hij constateert dat de afzender van de brieven aan Tweede-Kamerlid Hirsi Ali, gevonden op het lichaam van Theo van Gogh, en Kamerlid Geert Wilders verschilt van die van de afscheidsbrief. De afscheidsbrief, zegt hij, zal wel bedacht en geschreven zijn door Mohammed B., verdachte van de moord op Theo van Gogh. De open brief aan Hirsi Ali en Geert Wilders is ondertekend door `Saifu Deen alMuwahhied'. ,,Ik denk dat die teksten niet alleen door de verdachte zijn geschreven maar in hun kern door iemand anders zijn aangereikt. Pas daarna is de Nederlandse situatie erin verwerkt.''

De afzender is Saifu Deen alMuwahhied. Wat betekent dat?

Leemhuis: ,,Het betekent letterlijk zwaard van het verenigend geloof.''

[Vervolg KORANVERTALER: pagina 3]

KORANVERTALER

'Het is Engels Nederland'

[vervolg van pagina 1

,,Het is ook de naam van een fundamentalistische extremistische groep uit Noord-Afrika die in de Middeleeuwen een deel van Spanje veroverde.''

Wat leidt u uit de tekst af over Saifu Deen alMuwahhied?

,,Ik denk dat het een pseudoniem is. Iemand die vermoedelijk in Europa actief is, ik denk vrijwel zeker een Syriër met een Engelstalige connectie, die niet beschikt over een directe Arabische link. Ik lees een paar keer Nederlandse vertalingen uit de Engelse koranvertaling in plaats van de Arabische korantekst. Er staat in de brief aan Hirsi Ali: de ranken van de soldaten. Dat is Engels Nederlands. Verder vermoed ik dat er een losse organisatie achter schuilgaat, met een vermoedelijk gering aantal aanhangers, hoeveel weet ik niet.''

Waar baseert u dat op?

,,Op een Arabische site las ik een vraag aan dr. Said Elbouti, een hoge moefti in Syrië. Hem werd door een Syriër in Duitsland gevraagd hoe hij als gelovige moslim een telefoonaansluiting kon nemen en een huis kon huren. Want ene Saifu Deen alMuwahhied had hem opgedragen geen contracten te tekenen waar de Duitse rechter tussen kon komen. De moefti schreef toen terug dat hij heus wel contracten mag tekenen van Allah. Het is dus geen gebruikelijk voorschrift.''

Hoe typeert u de woordkeus?

,,De woordkeus van de brief varieert heel erg. Er zijn stukken heel gewoon Nederlands, en er zijn passages die stijver zijn geformuleerd en vertaald lijken.''

Wat zijn de Nederlandse passages?

,,In de brief aan Hirsi Ali bedoel ik bijvoorbeeld de hele tweede alinea na de aanhef. Daarin staan passe-partoutzinnen die meermalen te gebruiken zijn. De Nederlandse passages zijn de zinnen waarin namen genoemd worden. Die zijn anders van toon en woordkeus.''

Wat betekenen uw conclusies voor het verdere justitiële onderzoek?

,,Je moet niet uitsluiten dat er een internationaal, Europees opererend groepje achter zit. Het kan een rookgordijn zijn, maar op basis van de tekst denk ik vooralsnog niet aan Al Qaeda, maar eerder aan freelancers die voor zichzelf begonnen zijn.''

    • Wubby Luyendijk