Openbare bibliotheek, bewaarplaats van goede boek 2

Opnieuw worden de openbare bibliotheken verrast met een schrijven gericht op hun aanschafbeleid. Ditmaal van Gerrit Komrij. Hoewel Komrij niet bekendstaat als een man met genuanceerde opinies, schoot de zin ,,Concurrentievervalsing, marktverstoring een lachspiegel van het bibliotheekideaal'' mij als bibliotheekdirecteur toch in het verkeerde keelgat. Gelukkig wordt de bibliotheek gesubsidieerd, en wel door de gemeente. In ons geval de gemeente Zaanstad, voor 80 procent de verschaffer van ons inkomen. In de Cultuurnota 2005-2008 van de gemeente worden de culturele instellingen van Zaanstad aangespoord zich te richten op minder kwaliteit, minder avontuur en een meer populair aanbod. Wie betaalt, bepaalt.

Gerrit Komrij noemt het concurrentievervalsing en marktverstoring dat wij als bibliotheken slim proberen in te kopen. ,,Zelfs voor de goede boekhandel schiet er geen kruimeltje over.'' En dat is nu precies waar het om gaat. Om uitgevers, boekhandels en schrijvers die hun inkomsten zien afnemen door de teruglopende bestellingen van bibliotheken.

Sneu, maar ik heb andere belangen. Wij krijgen geen geld van de gemeente om uitgevers te subsidiëren. Wij voeren als `Bieb voor de Zaanstreek' het beleid van de gemeente Zaanstad uit, want daar komt ons geld vandaan. Niet van uitgevers, niet van boekhandels, niet van schrijvers, maar van een gemeente die vindt dat wij ons moeten richten op de bevolking van Zaanstad.

    • Marga Rosier