Openbare bibliotheek, bewaarplaats van goede boek 1

Gerrit Komrij verbindt conclusies aan een bericht over het aankoopbeleid van bibliotheken, die ver bezijden de waarheid liggen (NRC Handelsblad, 28 oktober). Literatuur, poëzie en geschiedenis vinden maar mondjesmaat hun weg naar de bibliotheken, meent Komrij. Zijn bewering klopt absoluut niet. Van de werken van Komrij zijn bij de Openbare Bibliotheek Amsterdam 550 exemplaren aanwezig, nog los van de ruim 125 exemplaren van de door hem samengestelde bloemlezingen.

Van de kandidaten voor de recente AKO-prijs, toch een aardige literaire graadmeter, zijn van Bernlef 750 exemplaren aanwezig en van de voorgedragen titel: `Buiten is het Maandag' 40exemplaren. Van Grunberg zijn er 500 stuks aanwezig waarvan van `De Asielzoeker' 60 exemplaren. Van Bouazza zijn 200 exemplaren aanwezig waarvan van `Paravion' 40 stuks.

Het bericht waar Komrij op reageert, is de teleurstellende verkoop van de brievenboeken van Erasmus. Vergeten is echter om dit in een wat bredere context te plaatsen, namelijk wat hiervan al aanwezig is in de bibliotheken. Een paar weken eerder was al een ander brievenboek verschenen, namelijk `Erasmus, portret in brieven'. Dat boek was door 36 bibliotheken aangeschaft.

Is het dan zo vreemd, dat in tijden dat de financiële krapte van de overheid zich ook doorvertaalt naar de budgetten van de bibliotheken, er afgewogen keuzes worden gemaakt. Of dat er gebruik wordt gemaakt van een uitstekend functionerend netwerk. We zijn ook nu nog in staat om het betreffende boek via interbibliothecair leenverkeer overal aan de gebruikers ter beschikking te stellen.

Overigens heeft de Gemeentebibliotheek Rotterdam de grootste en zeldzaamste Erasmuscollectie ter wereld in huis en zijn bij de Openbare Bibliotheek Amsterdam 20 titels van Erasmus en 45 titels over zijn werk en persoon aanwezig.

    • Hans van Velzen
    • Directeur Openbare Bibliotheek Amsterdam