Minder aanvragen voor asiel

Het aantal vluchtelingen dat in Nederland asiel aanvraagt, daalt verder. De instroom van mei tot en met augustus dit jaar is 34 procent lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Er werden 2858 verzoeken om asiel ingediend.

Dat blijkt uit de rapportage Vreemdelingenketen van minister Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie), waar het kabinet gisteren mee heeft ingestemd. Daaruit blijkt verder dat het aantal plaatsen voor vreemdelingenbewaring is uitgebreid naar 2123. Dat komt doordat de eerste detentieboot in Rotterdam met 288 plekken in gebruik is genomen. Vreemdelingenbewaring is bedoeld voor opgepakte illegalen, die worden uitgezet. De meesten komen uit Algerije, gevolgd door Turkije, Marokko, Bulgarije en Nigeria.

De rapportage meldt verder dat tussen mei en augustus van dit jaar 30 procent van de asielaanvragen is ingewilligd. Dat is 4 procent meer dan in de eerste vier maanden van 2004. Nogal wat vluchtelingen die onder de oude Vreemdelingenwet (voor april 2001) binnenkwamen en die buiten hun schuld om niet kunnen terugkeren, kregen alsnog een verblijfsvergunning.

Verder besloot het kabinet gisteren de campus voor alleenstaande minderjarige asielzoekers (ama's) in Vught te sluiten. Op de campus worden sinds 2002 zestien- en zeventienjarige vluchtelingen opgevangen die niet in Nederland mogen blijven. Ze worden hier voorbereid op terugkeer naar hun land van herkomst. Van de 436 ama's die in Vught onderdak kregen, zijn slechts zes van hen daadwerkelijk teruggekeerd. Het grootste deel vertrok met onbekende bestemming.

De campus kwam verschillende keren in opspraak om het strenge regime dat er heerste. Na een uitspraak van de rechter vorig jaar zomer werd het regime enigszins versoepeld. Ook vonden er regelmatig vechtpartijen plaats. De instroom van ama's is vorig jaar sterk gedaald. In 2002 vroegen 3.232 jonge vluchtelingen asiel aan. Vorig was dat aantal 1.213.