Leraar 1

Met afgrijzen heb ik het verhaal gelezen over de onderwijzer die niets kon doen tegen de onterechte beschuldiging van misbruik door een leerling (Zaterdags Bijvoegsel, 30 oktober). Ik heb veertien jaar als secretaresse op een school voor middelbaar onderwijs gewerkt en weet hoe moeilijk zulke zaken liggen. Het ergste is dat besturen zich niet laten informeren door de betrokken leerkracht, maar alles afwachten.

Ik heb zelf volwassen kinderen en ik vind al die zedenzaken die je in de krant leest verschrikkelijk, maar leerkrachten zijn wel een beetje vogelvrij verklaard.

Dat de politie hetzelfde spelletje speelt is niet goed te praten!

Ik denk dat hier een duidelijke opstelling gewenst is door de vakbonden en de docenten. Niemand is schuldig voor iets bewezen is. Waarom geldt dat hier dan niet? Hoor en wederhoor toepassen is toch het minste dat je kunt doen?

Het is lang zo geweest dat niemand zich van een slachtoffer iets aantrok, maar op scholen is de veronderstelde dader bij voorbaat veroordeeld. Dit geldt in sommige (?) gevallen ook als het over vermeende discriminatie gaat. Ik wens de betrokken leerkracht heel veel kracht en sterkte toe bij zijn werk en ik hoop dat dit hem niet breken zal.