Kritiek op Manifest tegen marktwerking

In hun kritiek op ons manifest tegen marktwerking in de zorg stellen de NPCF en de KNMG dat de budgettering in de zorg de afgelopen jaren tot grote problemen geleid (NRC Handelsblad, 27 oktober). Een volkomen terechte stelling. Maar waarom is het alternatief voor te krappe budgetten, dan marktwerking? Is het antwoord dan niet: toereikende budgetten?

Het moet anders en beter in de zorg. Waar de onderschrijvers van het manifest voor willen waarschuwen is dat met de marktwerking het paard van Troje wordt binnen gehaald in de zorg. Omdat daarvan de nodige negatieve effecten te verwachten.

Natuurlijk zijn er alternatieven voor deze verkeerde route. Saneer de overheidsbureaucratie in plaats van deze te vervangen door marktbureaucratie. Daarnaast moeten zorginstellingen en aanbieders meer van elkaar leren en afgerekend worden als ze het niet goed doen. Als marktmeester komt dit kabinet met een Zorgautoriteit. Beter is dat er een `Autoriteit' komt op het gebied van kwaliteit en management in de zorg, die instellingen met elkaar vergelijkt en instructies geeft wat er waar en hoe beter kan.

Waar kwaliteit van zorg, efficiency en management gecombineerd bekeken en beoordeeld worden. En dan moet het vervolgens ook mogelijk zijn dat als directies en managers falen, ze ingeruild worden voor betere.

    • Martin Buijsen
    • Agnes Kant
    • Andre den Exter
    • Tweede Kamerlid voor de Sp