Kritiek Duitsland en Frankrijk op rapport van Kok

Duitsland en Frankrijk zijn kritisch over voorstellen van de high level group van ex-premier Kok om de `Lissabon-strategie' een impuls te geven en zo de economie van de Europese Unie te versterken. Ook wil Duitsland een verdergaande versoepeling van het Stabiliteits- en Groeipact voor de euro. Dat bleek gisteren tijdens de EU-top van regeringsleiders. In maart moeten op een EU-top besluiten over de aanbevelingen van de groep-Kok worden genomen.

25