Historisch Huis voor Groningen

De stad Groningen krijgt een Huis van Informatie en Geschiedenis. Aan de Grote Markt komt een nieuw gebouw met ruimte voor tentoonstellingen, debatten en filmvertoning. Het Groningse gemeentebestuur heeft het plan donderdagavond gepresenteerd aan de gemeenteraad.

Het Huis van Informatie en Geschiedenis is een initiatief van de Openbare Bibliotheek Groningen, het Groninger Museum en het Noordelijk Scheepvaartmuseum. De collecties van de bibliotheek en beide musea zullen gezamenlijk en thematisch worden gepresenteerd. Deze `domeinen', bijvoorbeeld gewijd aan Jeugd, Spiritualiteit of Erfgoed, zijn gratis toegankelijk.

De dagelijkse programmering speelt in de actualiteit met tentoonstellingen, lezingen en documentaires. De exposities zullen uitgaan van de stad en de provincie Groningen. Er komt een boekhandel, leescafé en tv-studio. Het Huis zal samenwerken met onder meer de Rijksuniversiteit Groningen, de Hanzehogeschool en Filmhuis Images.

Volgens de initiatiefnemers staan historische musea en bibliotheken voor de taak om hun presentatie aan te passen. De traditionele manier om informatie aan te bieden sluit volgens hen niet langer aan bij de behoefte van het publiek aan visualisering, `beleving' en infotainment.

Met betrouwbare informatie in een aantrekkelijke vorm wil het Huis bezoekers prikkelen om informatie te vergaren. Het idee is geïnspireerd door de Boulevard van het Actuele Verleden, een in Den Haag geplande landelijke instelling met vergelijkbare ambities. Dat plan zal niet voor 2008 worden gerealiseerd.

Het Groningse gemeentebestuur heeft zich achter het Huis geschaard, begin december zal de gemeenteraad er over spreken. De nieuwbouw is gepland aan de de oostzijde van de Grote Markt, waar de bebouwing vijftien meter richting plein zal gaan.

De eenmalige bouwkosten bedragen 40 miljoen euro, de jaarlijkse exploitatiekosten worden geschat op vier miljoen euro. Daarvoor rekent men op bijdragen van gemeente, provincie, Rijk en particuliere fondsen.Naar verwachting trekt het Huis een miljoen bezoeken per jaar.