Grote golf Google-aandelen in aantocht

De aandelenkoers van Google rijst de pan uit, maar het keerpunt kan ieder moment bereikt worden. De koers van de internetzoekmachine is sinds de beursgang in augustus met bijna 140 procent gestegen. Google wordt gewaardeerd op zestig maal de geschatte winst over volgend jaar, ofwel op negentien maal de omzet.

Maar de komende koerscorrectie zal niet het gevolg zijn van die overdreven waardering. Google is immers een klassiek voorbeeld van een aandeel dat hevig reageert op de waan van de dag, dus op de korte termijn doet het er niet zoveel toe of de markt allerlei wilde groeiverwachtingen op het bedrijf projecteert.

Problematischer is de enorme golf aandelen die op de markt afkomt. Momenteel zijn er 27 miljoen stuks beschikbaar, maar over vier maanden komen daar 265 miljoen aandelen bij, die nu nog niet verhandeld mogen worden. Dat betekent een mogelijke vertienvoudiging van de vrij verkrijgbare aandelen. Het zal moeilijk zijn de vaart erin te houden als deze golf de markt overspoelt.

    • Robert Cyran