EU besluit tot centraal asielbeleid

De landen van de Europese Unie gaan de komende vijf jaar veel nauwer samenwerken op het terrein van justitie. In 2010 moet er een gemeenschappelijk asielbeleid zijn.

5