Er is niets tegen combinatie van kunst en vermaak 1

In haar artikel (Opinie & Debat, 30 oktober) presenteert kunsthistorica Janneke Wesseling kunst en publiek als twee uitersten. Een onzin-stelling. In de huidige tijd maakt een museumstaf de afweging tussen het tonen van ontwikkelingen in de beeldende kunst enerzijds, en het publiekspotentieel anderzijds. Want voor musea die geen functie willen vervullen in de samenleving is er geen plek meer.

Dat deze keuze nog te vaak in het voordeel van het publiekspotentieel uitvalt, ben ik met Wesseling eens. Maar er is niets tegen de combinatie van kunst en vermaak (let wel, dat is wat anders dan entertainment). Vermaak op niveau noem ik het maar. Het museum van deze tijd staat voor de uitdaging om nieuwe concepten uit te dokteren over de wijze waarop het met zijn bezoekers denkt om te gaan en het gastheerschap denkt in te vullen. Deze concepten wijken af van de huidige museale marketing en gaan uit van de noodzaak van kwalitatief goede beeldende kunst. En toegegeven, de druk van bezoekersaantallen hoort daarin eigenlijk niet thuis. Want commercie maakt de kunst inderdaad kwetsbaar. Economisch rendement behoort cultureel rendement te zijn.

De hedendaagse museumbezoeker is geen passieve consument maar een zelfbewust en mondig individu dat waar wil voor zijn geld. Het is aan het museum om de ervaring van deze persoon te verrijken en te verdiepen. Programma's als `Arts & Pleasure' bij Museum Boijmans kunnen daarin juist een zinvolle rol spelen. Want wat is er tegen lezingen en discussies of een bezoek aan een atelier? Daar groeit namelijk het begrip voor andere kunst en kunstenaars dan Van Gogh.

De opvattingen die Wesseling neerlegt horen we nu al zo'n vijftien jaar. Het ware verstandig als ook kenners als zij een inhoudelijke bijdrage leverden aan een mogelijk nieuwe (publieks)rol van het museum en de overdracht van kennis, in plaats van zich in te graven met antieke argumenten. Wesseling en haar museumcollega's zullen het publiek moeten uitleggen wat beeldende kunst is en waarom het zo belangrijk is. Want hoe je het wendt of keert, dat is nu eenmaal wat de huidige tijd vraagt.

    • A. Achten