Duitsland, Frankrijk kritisch op rapport van Kok

Duitsland en Frankrijk zijn kritisch over voorstellen van de high level group van ex-premier Kok om de `Lissabon-strategie' een impuls te geven en zo de economie van de Europese Unie te versterken. Ook wil Duitsland een verdergaande versoepeling van het Stabiliteits- en Groeipact voor de euro.

Dat bleek gisteren tijdens de EU-top van regeringsleiders. In maart moeten op een EU-top besluiten over de aanbevelingen van de groep-Kok worden genomen.

Bondskanselier Schröder is tegen het voorstel van de groep-Kok een ranglijst van lidstaten te maken met hun economische prestaties. Hij vreest dat zo'n ranglijst zal worden misbruikt voor binnenlands politieke doeleinden. Volgens de groep-Kok moet een ranglijst (`name and shame') de druk op lidstaten vergroten om de bij de EU-top van Lissabon in 2000 afgesproken doelen te realiseren. De regeringschefs spraken toen af dat de EU in 2010 de meest concurrerende economie zal zijn met behoud van sociale cohesie.

De Franse president Chirac gaf op de EU-top in Brussel aan dat de groep-Kok in zijn deze week gepresenteerde rapport te weinig aandacht geeft aan milieu- en sociale doelen.

Bondskanselier Schröder onderstreepte na afloop van de top dat de Lissabon-strategie ,,een instrument en geen verabsoluteerd doel'' moet zijn. Volgens hem moet Europa blijven beantwoorden aan de ,,tradities'' van een model waarin een rol is weggelegd voor alle belanghebbenden.

Tegelijk moet de economie met hervormingen en meer uitgaven voor onderwijs en innovatie worden versterkt, waarbij Schröder wees op de inspanningen in zijn eigen land om de welvaart duurzaam te verzekeren.

De slotverklaring van de EU-top noemt als doel ,,het concurrentievermogen van de Europese economieën flink te verhogen door middel van een evenwichtige strategie met een economische, sociale en milieudimensie''. Deze formulering gaat minder ver dan die van Lissabon in 2000.

Kanselier Schröder zei dat hij tijdens de top ook met collega's had gesproken over het Stabiliteits- en Groeipact, maar hij wilde geen bijzonderheden geven.

Volgens Duitse regeringsbronnen wil de bondskanselier dat de netto bijdrage van Duitsland aan de EU-begroting niet meetelt in het Duitse begrotingstekort, wat neerkomt op versoepeling van het pact. Dit gaat verder dan de aanbeveling van de groep-Kok, die wil dat het pact de groei meer bevordert.

Werkgeversorganisaties en vakbonden, waarmee op de top ook is gesproken, zijn verdeeld over het rapport-Kok. Volgens werkgeversfederatie UNICE concentreert het rapport zich onvoldoende op concurrentiekracht.

Voorzitter Monks van het Europees Verbond van Vakverenigingen prees juist de ,,evenwichtige benadering'' van de groep-Kok, waarin ook experts van vakbonden en bedrijfsleven zaten. Kok noemde het ,,bijna beangstigend hoe standaard de discussie tussen de sociale partners'' verliep.

    • Hans Buddingh'