De lezer schrijft over stemmingmakerij in berichten

NRC Handelsblad publiceert de laatste tijden steeds regelmatiger artikelen die stemmingmakend genoemd kunnen worden. Hiermee wordt het intellectuele peil en de onafhankelijkheid van de krant geweld aan gedaan. Het laatste en misschien wel ergste voorbeeld hiervan stond op 29 oktober op pagina 1: `Aantal burgerdoden Irak ruim 100.000'.

Ondanks de verwijzing naar `Amerikaanse wetenschappelijke studie' schiet u, gezien de vage en slecht onderbouwde methodiek die tot dit gigantische cijfer heeft geleid, tekort in het duidelijk maken dat deze stelling niet als feit gezien moet worden. Het woordje `geschat' in de kop opnemen had al wonderen gedaan. Maar het gaat niet alleen om de kop. Erger nog is dat u als kritische, intelligente krant haast niks doet om: (1) de onbetrouwbaarheid van de gebruikte, subjectieve, informele, op mondelinge informatie gebaseerde, statistische methode aan te merken; (2) de onwaarschijnlijkheid van deze data te belichten – waar zijn de meer dan 96.000 door het ministerie niet geregistreerde lijken dan wel gebleven; (3) en ten slotte: de politieke geladenheid en hoogstwaarschijnlijk politieke doelstelling van dit artikel aan te duiden (of is het toeval dat deze op twijfelachtige grond gefundeerde `feiten' daags voor de verkiezing worden gepubliceerd?)

    • Daniel Hooft