De belastingdienst is niet achterlijk

Per 1 januari 2005 vervalt de bijtelling van het eigenwoningforfait geheel of gedeeltelijk voor wie in box 1 geen of weinig eigenwoningrente (hypotheekrente) aftrekt. Is die aftrek een recht of een verplichting? Is degene die wel rente betaalt, maar deze niet opvoert in box 1 en evenmin de leningschuld, vrijgesteld van de bijtelling of is renteaftrek verplicht?

(J. ter R.)

De belastingdienst is niet achterlijk en kent alle sluitroutes die particulieren (kunnen) bedenken. Dit mag niet. Wel kunt u uw lening (mits de schuldeiser dit toestaat) aflossen, om zo van de renteaftrek in box 1 af te komen.

Adriaan Hiele beantwoordt ook vragen op de website www.nrc.nl/hiele

    • Adriaan Hiele