Correcties

In het artikel `Maagzuurremmers verhogen kans op longontsteking' (W&O, 30 okt.) staan ter toelichting cijfers die verwarring zaaien. Vermeld werd hoeveel personen in de onderzoeksgroep een longontsteking kregen: 1 op de 105 bij maagzuurremmerslikkers en 1 op de 64 van de niet-slikkers. Die cijfers zijn op zich juist, maar de factor tijd was hierin niet verdisconteerd. De niet-slikkers waren veel langer gevolgd dan de slikkers. Het risico op longontsteking per persoonsjaar kwam, na correctie vor allerlei verstorende factoren, uit op 1,9 keer zo hoog voor maagzuurremmerslikkers, zoals vermeld in het artikel.