Bijbel aan flarden 2

De heer Spiering noemt mij in de krant van zaterdag (`De bijbel aan flarden', W&O 23 oktober) een oudtestamenticus, terwijl hij veel ruimte en aandacht geeft aan het onvruchtbare speculeren over de herkomst van bijbelteksten dat zich uitgeeft voor wetenschap. Het etiket is begrijpelijk, omdat ik twaalf boeken heb geschreven en drie andere bezorgd/geredigeerd over de Hebreeuwse bijbel (in gekerstende continenten bekend onder de nare `misnomer' Oude Testament). Ik kan het een auteur die mij naast de profeet Jesaja plaatst ook moeilijk kwalijk nemen. Maar omdat ik in de faculteit der letteren ben geschoold (studie: Semitische talen), er 38 jaar heb gedoceerd en geen theoloog ben, dien ik te boek te staan als een Hebraïcus die literatuurwetenschap bedrijft.

    • Dr. J.P. Fokkelman Zutphen