Van Aartsen creëert bewust een vijandbeeld

VVD-fractieleider Van Aartsen toont zich in zijn artikel in deze krant van 3 november een uiterst onverantwoordelijk politicus. Het vijandbeeld dat hij bewust creëert door de aanwezigheid van moslimextremisten in Nederland op één lijn te plaatsen met de Tweede Wereldoorlog, is ontoelaatbaar. Van Aartsen maakt misbruik van deze gevoelige plek in ons nationaal geheugen en maakt zich hierdoor schuldig aan ophitsing. Hij speelt bovendien de groepen die onze samenleving willen ontwrichten op deze wijze juist in de kaart. Van politici mag men meer intelligentie verwachten.

    • A.A. Hijmans van den Bergh