Twee generaties Palestijnen staan klaar om Arafat op te volgen: Marwan Barghouti (45)

Marwan Barghouti is praktisch gezien de minst waarschijnlijke kandidaat om Arafat op te volgen, omdat hij een gevangenisstraf van 200 jaar uitzit in een Israëlische gevangenis wegens het plegen van 37 aanslagen op Israëlische burgers op de bezette, Westelijke Jordaanoever, Tel Aviv en Jeruzalem en op Grieks-orthodoxe geestelijke. Tegelijkertijd beschikt hij in Palestijnse ogen over de beste papieren om in de voetsporen van Arafat te treden. In zeker zin is hij diens natuurlijke opvolger.

Vanwege zijn leiderschap van de Al-Aqsamartelarenbrigades en prominente rol in de tweede intifada en zijn gevangenschap wordt hij beschouwd als de charismatische kandidaat van degenen die de gewapende strijd tegen Israël willen voortzetten. Hij is zeker de best opgeleide van de kandidaten.

Barghouti was lid van de Palestijnse wetgevende vergadering, studeerde aan de Bir Zeit Universiteit politicologie(BA), geschiedenis (BA) en internationale relaties (MA) en werd vanaf 1978 regelmatig gearresteerd wegens verschillende activiteiten. In de gevangenissen leerde hij Hebreeuws, Engels en behaalde hij zijn middelbare schooldiploma. In 1987 werd hij uitgewezen naar Jordanië. Vanuit Amman leidde hij de eerste Palestijnse opstand en onderhield de contacten met de PLO-leiding in Tunesië. Tegelijkertijd bouwde hij uitstekende contacten op met Israëlische politici, zowel ter linker als ter rechterzijde. Dat stopte toen hij in april 2002 in Ramallah werd aangehouden op verdenking van terroristische activiteiten.

Vanuit de gevangenis speelt hij een actieve rol in de Palestijnse politiek. Als Barghouti spreekt luisteren ook Hamas en Islamitische Jihad aandachtig naar zijn scherpe kritiek op het Palestijnse gezag.