`Rust bewaren na overlijden van Arafat'

Leiders van Palestijnse politieke organisaties, veiligheidsdiensten en de moslimfundamentalische groeperingen Hamas en Islamitische Jihad hebben afspraken gemaakt om de kalmte in de Palestijnse gebieden na het overlijden van Yasser Arafat te bewaren.

De beslissing dat oud-premier Mahmoud Abbas voorlopig zal optreden als waarnemend voorzitter van de Palestijnse bevrijdingsorganisatie (PLO) en dat premier Ahmed Qurie een deel van de financiële taken van Arafat als president van de Palestijnse Autoriteit overneemt, wordt door alle Palestijnse fracties en groepen aanvaard. Qurie reisde gisteren naar Gazastad om daar de instemming met dit tijdelijk arrangement te verkrijgen van de leiding van Hamas en Islamitische Jihad. Overigens wordt vooral gevreesd voor confrontaties tussen verschillende veiligheidsdiensten in de Gazastrook, die worden gecommandeerd door Fatah-leden en clanhoofden.

Abbas noch Qurie worden overigens beschouwd als de werkelijke opvolger van Arafat. De Palestijnse leider heeft niet alleen zijn greep op de macht tot de dag van zijn vertrek uit Ramallah weten vast te houden, hij heeft zijn eigen opvolging nimmer willen regelen. ,,Niemand in Fatah, in de PLO of in een van de andere organisaties wil ervan beschuldigd worden een burgeroorlog te ontketenen'', aldus Hussein Al-Sheikh, secretaris van de PLO en Fatah in Ramallah. ,,Niemand wil of kan van de situatie gebruik maken, terwijl Arafat op sterven ligt'', aldus Al-Sheikh.

Palestijnse commentatoren verwachten dat de werkelijke opvolgingsstrijd, die jaren kan duren pas zal beginnen als Arafat met alle eerbetoon is begraven en herdacht. Er wordt op gewezen dat de strijd zich zal afspelen binnen Fatah, de grootste Palestijnse organisatie. Hamas speelt weliswaar een grote rol in de Gazastrook, maar beschikt in de Palestijnse steden op de bezette Westelijke Jordaanoever over een veel geringere aanhang.

De Israëlische regering wacht intussen af en heeft voorzover dat nog mogelijk is maatregelen genomen om eventuele ongeregeldheden aan te pakken. Premier Sharon heeft zijn ministers gevraagd zich te onthouden van commentaren, reacties en speculaties over het post-Arafat-tijdperk en de gevolgen van het op handen zijnde verscheiden voor Israël.