Ook Hirsi Ali met dood bedreigd

De verdachte van de moord op Theo van Gogh heeft op diens lichaam een open brief achtergelaten met doodsbedreigingen tegen het Kamerlid Hirsi Ali. Ook VVD-fractieleider in de Kamer Van Aartsen, de Amsterdamse burgemeester Cohen en de regering worden verantwoordelijk gehouden voor ,,terrorisme tegen de islam''.

De ministers Donner (Justitie, CDA) en Remkes (Binnenlandse Zaken, VVD) hebben de brief gisteravond openbaar gemaakt, wegens ,,de ernst van de inhoud'' en de ,,maatschappelijke implicaties daarvan''. Het openbaar ministerie (OM) was tegen openbaarmaking van de brief, zo zei de Amsterdamse hoofdofficier L. de Wit vanochtend op een persconferentie van burgemeester, OM en politie, de zogeheten driehoek.

Verdachte Mohammed B. wordt vandaag in de Scheveningse gevangenis voorgeleid. Hem wordt nu ook samenspanning tot moord ten laste gelegd ,,met terroristisch oogmerk'' op Van Gogh, en wegens de brief, of Hirsi Ali ,,en of anderen'', aldus De Wit. Met de vermoedelijke moordenaar worden nog zes medeverdachten hiervan aan de rechter-commissaris voorgeleid. Zij maken deel uit van de groep van acht bekenden van Mohammed B. die op woensdag zijn gearresteerd. Van hen zijn er vanochtend twee vrijgelaten omdat ze ,,niet betrokken'' waren, aldus De Wit. Zij bevonden zich wel in de verblijfplaatsen van B. die de afgelopen dagen zijn doorzocht.

Minister Donner heeft meteen extra maatregelen genomen om de mensen te beveiligen die in de brief van de moordenaar direct of indirect worden genoemd. Hirsi Ali blijft ondergedoken. In de brief wordt zij onder meer omschreven als ,,soldaat van het kwaad''. De brief is ,,een poging om uw kwaad voor eens en altijd het zwijgen te doen opleggen''. De bedreigingen richten zich verder tegen de ,,joodse meesters in de Kamer'' van Hirsi Ali, waarmee wordt gedoeld op de VVD. Burgemeester Cohen en de Amsterdamse wethouder Aboutaleb worden sinds dinsdag extra beveiligd door de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging.

De Amsterdamse hoofdcommissaris B. Welten zei op de persconferentie van de driehoek dat geen sprake is van ,,een dodenlijst'', zoals in sommige media is gesuggereerd. Naast het onderzoek van de Amsterdamse politie naar de moord op Van Gogh en de bedreigingen waarvoor zeven mannen vastzitten, loopt volgens Welten ook onderzoek van de Nationale Recherche naar ,,terroristische cellen'' die hiermee verband houden.

Volgens De Wit heeft het Amsterdamse onderzoek ook informatie opgeleverd over verdachten van terrorisme buiten de groep gearresteerden. Die inlichtingen zijn doorgegeven aan de Nationale Recherche, die sinds oktober 2003 onderzoek doet naar groepen moslimextremisten rond Samir A. Deze zit sinds juni vast voor het beramen van terroristische aanslagen. A. is een bekende van Mohammed B. Welten sloot niet uit dat de groep van zeven verdachten ook een terroristische cel vormt.

VVD-leider Van Aartsen zei in een reactie dat nu zichtbaar is geworden waar Hirsi Ali en de VVD ,,al zo lang'' op hebben gewezen. ,,Ik hoop dat we in Nederland de ontkennende fase voorbij zijn.'' Volgens Donner getuigen de gevonden brieven van een ,,extreme religieuze ideologie waarbij vijanden van de islam moeten vrezen voor hun leven.'' Remkes noemde dit een ,,regelrechte aanslag op onze democratische rechtsorde.''

In de Tweede Kamer is geschokt gereageerd. Volgens CDA-fractieleider Verhagen wordt ,,de democratie bedreigd als dit soort uitwassen niet meteen keihard worden aangepakt.'' PvdA-leider Bos verklaart ,,aan de kant van Ayaan'' te staan. [Vervolg DONNER: Pagina 3]

DONNER

AIVD mag uitbreiden

[Vervolg van pagina 1] De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) heeft opdracht gekregen het onderzoek naar radicale moslimgroepen op te voeren. Donner, coördinerend bewindspersoon voor terreurbestrijding, maakte dat bekend.

Vandaag zou de ministerraad besluiten over uitbreiding van de capaciteiten van de AIVD en de anti-terreureenheden van het korps landelijke politiediensten (KLPD). Volgens Remkes zijn extra middelen nodig voor de beveiliging van critici van de islam.