Nieuwe WAO nog obstakel voor akkoord

Onenigheid over de nieuwe arbeidsongeschiktheidswet dreigde vanmorgen het grootste obstakel te vormen voor de afronding van een sociaal akkoord tussen werkgevers, werknemers en het kabinet.

De werkgeversorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO hebben vanochtend bezwaar gemaakt tegen het ontwerpakkoord dat het kabinet en de vakcentrales hebben bereikt voor aanpassingen van de sociale zekerheid. Vanavond zou naar verwachting een sociaal akkoord met het kabinet worden gesloten.

Het overleg dat de voorzitters van de werkgevers met de voorzitters van de vakcentrales vanmorgen voerden in het SER-gebouw verliep uitermate stroef. Knelpunten waren de doorbetaling van de lonen in het tweede ziektejaar en aanvulling op de WAO. Kabinet en vakbeweging waren overeen gekomen dat deze kosten door de werkgevers gedragen zouden worden. De werkgevers willen dat de werknemers de helft van de premies bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid gaan betalen. Ook eisten de werkgevers hardere afspraken over de bereidheid van de vakbeweging tot loonmatiging in 2005. Over de invulling van de nieuwe levensloopregeling heeft MKB-Nederland specifieke eisen. De organisatie van werkgevers in het midden- en kleinbedrijf vreest dat de kosten van de nieuwe spaarregeling voor de werkgevers te hoog oplopen.

De vakbonden hebben zich tevreden getoond met de voorlopige afspraken die met de onderhandelaars van het kabinet zijn overeen gekomen. Door aanpassingen van bestaande pensioenregelingen zouden werknemers die veertig jaar gewerkt hebben op hun 62-ste met pensioen kunnen gaan. Als volledig gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden van de levensloopregeling zou dit zelfs vanaf 60 jaar kunnen. Hiervoor moet wel de maximale fiscale vrijstelling benut worden. Voor werknemers met een laag inkomen is het kabinet bereid om een extra belastingkorting van 183 euro per jaar te geven.

Over vervroegde pensionering van werknemers die minder dan veertig jaar gewerkt hebben, zou vanavond nog worden gesproken.

CNV-onderhandelaar Van Splunder zei vanochtend dat de vakbeweging ,,in principe klaar'' is met het kabinet. FNV-bestuurder Jongerius zei dat de FNV ,,geen concessies'' wil doen aan de werkgevers ten aanzien van de loonontwikkeling. VNO-NCW-voorzitter Schraven zei dat hij wil vasthouden aan eerdere afspraken met de vakbonden voor loonmatiging.

Vanavond voegen naar verwachting premier Balkenende en de ministers Zalm (Financiën, VVD) en De Geus (Sociale Zaken, CDA) zich bij de onderhandelaars van de werkgevers en werknemers in het SER-gebouw. Deze bijzondere bijeenkomst van het Najaarsoverleg zal beginnnen zodra Balkenende terug is van de Europese Top in Brussel.